EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İNSİDENTAL POLİSİTEMİSİ OLAN VE OLMAYAN HASTALARDA PERİFERİK KAN PARAMETRELERİ: NLR, PLR, D VİTAMİNİ VE B12 VİTAMİNİ ÖZELİNDE KESİTSEL BİR ÇALIŞMA

Amaç: Sekonder polisitemisi olan ve olmayan hastalarda rutin periferik kan parametrelerinin, NLR, PLR ve D Vit ve B12 Vit özelinde, araştırılması Yöntem: Bu kesitsel çalışmaya, sekonder polisitemisi olan (n=176) ve olmayan (n=191) ve dahiliye polikliniğinde takip edilen 367 hasta (ort±SS yaş: 49, 5±17,4 yıl, %66,2’si erkek) dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, sigara kullanma durumu, periferik kan parametreleri, NLR ve PLR değerleri ve D Vit ve B12 Vit düzeyleri her iki grupta kaydedildi. Bugular: Sekonder polisitemisi olan hastalarda, olmayan hastalara göre ortanca (min-maks) lökosit (8.5(4.5-22.6) vs. 7.2(3.1-18.7) x109/L, p<0.001), nötrofil (4.7(1.6-557) vs. 4.1(0.7-55.2) cells/mm3, p<0.001) ve lenfosit (2.5(0.8-9.6) vs. 2.2(0.5-7.2)cells/µL, p<0.001) değerleri anlamlı şekilde daha yüksek, trombosit (246(11.5-1476) vs. 263(140-456) cells/mm3, p=0.032) ve PLR (99.1(8.2-1093.3) vs. 116.4(25.5-447), p<0.001) değerleri ise anlamlı şekilde daha düşük olarak saptandı. B12 Vit düzeyleri polisitemisi olan hastalarda ferritin düzeyleri (r=-0.536, p<0.05) ile, polisitemisi olmayan hastalarda ise NLR (r=-0.148, p<0.05) ve PLR (r=-0.228, p<0.01) değerleri ile negatif kolerasyon göstermekte idi. Sonuç: Sonuç olarak bulgularımız, sekonder polisiteminin anlamlı olarak daha düşük trombosit sayımı ve PLR değerleri ile ilişkili olduğu, ancak sekonder polisitemisi olan ve olmayan hastalar arasında NLR, B12 Vit ve D Vit açısından anlamlı bir farklılık olmadığı yönündedir. Bulgularımız, sekonder polisitemi hastalarında hemoglobin düzeyleri ile PLR arasındaki negatif korelasyona ve koagülasyon aktivasyonu ve trombotik süreçlerin düşük olasıklı olduğuna dikkat çekmektedirKeywords
Sekonder polisitemi; periferik kan; PLR; NLR; B12 Vitamini

References

Advanced Search


Announcements

    ARALIK Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    ARALIK ayında yayınlanacak Sayımız için  20 KASIMTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri