EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PULMONER DARLIĞININ İNSAN VE HAYVANLARDA GÖRÜLME SIKLIĞININ EKOKARDİYOGRAFİ İLE TESPİTİ

Amaç; Pulmoner sağ ventrikül ile pulmoner arter arasında bulunan bir kapaktır. Pulmoner kapak darlığı (PD), normalde tamamen açılarak kanın sağ ventrikülden pulmoner artere geçişine izin veren pulmoner kapağın, çeşitli nedenlerle daralarak bu geçişe engel oluşturmasıdır. Çalışmamızda insanlarda ve hayvanlarda kapakta darlığın görülme sıklığı paylaşılmaktır. Yöntem; Çalışmamızda 4 (dört) hayvan, 15(onbeş) insanda pulmoner darlığınında, İki boyutlu, PW Doppler ve CW Doppler ekokardiyografi yapılarak sonuçlar her iki grupta karşılaştırıldı. Bulgular; Her iki hasta grubunda da iki boyutlu ekokardiyografi yapıldı. Hayvanlarda renkli Doppler Ekokardiyografi ile pulmoner yetmezlik akımı ile darlık örnekleri alındı. İnsanlarda iki boyutlu ekokardiyografi ile bakılan TAPSE, PW Doppler ekokardiyografi ile bakılan triküspit E ve A dalgası, E/A oranı, ET ve EDZ ‘nin oranlarına bakıldı. Sonuç; İnsanlarda ve hayvanlarda görülen pulmoner kapak yetmezlik ve darlık konjenital olarak karşımıza çıkmaktadır.Keywords
pulmoner darlık, Doppler ekokardiyografi, insan ve hayvan

References

Advanced Search


Announcements

    ARALIK Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    ARALIK ayında yayınlanacak Sayımız için  20 KASIMTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri