EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Farklı Bitki Büyüme Düzenleyici Konsantrasyonlarının SP-2 (Prunus spinosa) Klonal Anaç Adayının In Vitro Koşullarda Köklendirilmesine Olan Etkileri

Bu çalışma, farklı bitki büyüme düzenleyicileri konsantrasyonlarının In Vitro kültür koşullarında rejenere edilmiş klonal anaç adayı SP-2 (Prunus spinosa)’nın köklenebilme olanaklarının araştırılması için 2017 yılında yürütülmüştür. Çalışmada, MS besi ortamı ve bu ortama ilave edilen altı farklı bitki büyüme düzenleyici kombinasyonları MSK-1 (0.5 mg.l-1 IBA), MSK-2 (1 mg.l-1 IBA), MSK-3 (0.1 mg.l-1 IBA, 0.5 mg.l-1 BA), MSK-4 (0.1 mg.l-1 IBA, 0.5 mg.l-1 TDZ), MSK-5 (0.5 mg.l-1 IBA, 0.1 mg.l-1 TDZ, 0.05 mg.l-1 NAA), kontrol olarak ise MSK-0 (Hormonsuz normal MS) kullanılmıştır. Çalışma sonunda sürgün uzunluğunun en yüksek MSK-3 besi ortamında 79.85 mm ile elde edildiği saptanmıştır. Ayrıca köklenme değerleri olarak kök uzunluğunun en yüksek MSK-1 besi ortamından 133.33 mm değeriyle, en fazla kök sayısının ise MSK-0 besi ortamında explant başına 4.83 adet olduğu saptanmıştır. Çalışma sonunda en iyi köklenme değerinin MSK-1 besi ortamı kullanılan materyallerde oluştuğu, kontrol ortamının da (MSK-0) oldukça olumlu sonuçlar verdiği görülmüştür. Klonal anaç adayı SP-2 (Prunus spinosa) sadece besi ortamı kullanılarak köklendirilebileceği kanaati hasıl olmuştur.Keywords
Anaç, erik, in vitro, Prunus spinosa.

References

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri