EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MODİFİYE ATMOSFER KOŞULLARINDA DEPOLANAN PATLICANLARDA (Solanum melongena) METİL JASMONAT UYGULAMALARININ MEYVE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Patlıcan, klimakterik olmayan soğuğa karşı hassas ve depo ömrü kısa olduğundan dolayı önemli miktarda ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Çalışmamızda Anamur Karası patlıcan çeşidinde hasat sonrası Metil Jasmonat’ın (MeJA) meyve olgunluğu, depolama süresince meyve kalitesini en iyi koruyacak optimal depolama sıcaklığının belirlenmesi ve uygulamaların meyvelerde meydana gelen kayıplar üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Van’ın Gevaş ilçesinde hasat edilen patlıcanlar kontrol, 1 µM ve 5 µM Metil Jasmonat (MeJA) uygulaması yapılmıştır. Patlıcan meyveleri olgunluk düzeyleri dikkate alınarak hasat edilmiş ardından köpük tabaklar içerisine yerleştirilmiş ve üzeri streç film kaplanarak 10°C ve 20°C sıcaklık ve %90-95 oransal nem içeren soğuk hava depolarında 21 gün boyunca muhafaza edilmiştir. Depolama periyodu süresince meyve örneklerinde Metil Jasmonat’ın; ağırlık kaybı, meyve kabuk ve kaliks rengi, suda çözünebilir kuru madde (SÇKM), titre edilebilir asit (TEA) miktarı, toplam fenolik içeriği ve toplam antioksidan kapasitesi üzerine pozitif bir etkiye sahip olduğu, meyve eti rengi ve pH üzerine ise etkisinin önemli olmadığı tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda Metil Jasmonat meyve kalite kriterlerini en iyi koruyan tavsiye edilebilir nitelikte bir uygulama olduğu ve Anamur Karası patlıcan çeşidinin Metil Jasmonat uygulamaları ile 20°C’de 21 gün, 10°C’de ise 15 gün başarılı olarak depolandığı belirlenmiştir.Keywords
Patlıcan, Metil Jasmonat (MeJA), Meyve kalitesi, Depolama, MAP

References

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri