EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MOGAN GÖLÜ’NDE (ANKARA) YAŞAYAN ESOX LUCİUS LİNNAEUS, 1 1758 POPULASYONUNUN MORFOMETRİK, MERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİLERİ

Bu çalışmada, Esox lucius’un Mogan Gölü’ndeki (Ankara) populasyonunda morfometrik ve meristik özellikleri ile boyağırlık ilişkileri araştırılmıştır. Ankara ili için önemli bir rekreasyon alanı olan Mogan Gölü bazı çevresel kirleticilerinde tehdit ettiği sulak alanlardan biridir. Çalışma Ocak-Aralık 2014 tarihleri arasında avlanan 32 bireyde yapılmıştır. Boyağırlık ilişkisi araştırılmış, vücut özelliklerinin değişim katsayıları ve standart boy ile ilişki düzeyleri belirlenmiştir. Ağırlık 641,91±200,58g (317-1064) total boy 468,31±67,17mm (286-640) bulunmuştur. Boy-ağırlık ilişkisinin fonksiyonel denklemi W=0,0064L1,8702, ve korelasyon değeri R2=0,8291 olarak hesaplanmıştır. Morfometrik değerlerin standart boya oranında en düşük değerin GÇ %3,63, en yüksek değerin ise Anal Mesafe %77,02 olduğu belirlenmiştir. Bu özellikler arasında en az değişimin Dorsal Mesafe’de %8,86, en fazla değişimin ise Göz Çapı’nda %18,80 olduğu anlaşılmıştır. Morfometrik özellikler ile standart boy arasındaki ilişkide korelasyon değerinin en düşük İnter Orbital Uzunluk (0,3522), en yüksek değerin ise DM’de (0,9201) olduğu görülmüştür. Omur sayısı 59, yanal çizgi pul sayısı ise 115-130 aralığında belirlenmiştir. Meristik özelliklerde en düşük değişimin yanal çizgi altı pul sayısında %0,98, en yüksek ise pelvik yüzgeç dallanmamış ışınlarında %20,51, olduğu bulunmuştur.Keywords
Mogan gölü, Esox lucius, morfometrik, meristik, boy-ağırlık ilişkisi

References

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri