EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TRAKYA BÖLGESİNDE TARIMSAL ATIKLARIN BİYOGAZ ENERJİ POTANSİYELİ

Fosil kaynakların yerine yenilenebilen enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaşması hem kaynakların etkili kullanımı hem de çevresel açıdan büyük öneme sahiptir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan biyokütle enerjisi, hem Dünya’da hem de Ülkemizde oluşturulan enerji politikalarında önemle ele alınan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarımsal atıkların biyokütle olarak enerji üretiminde kullanılması hem de atıklardan enerji eldesi hem atık bertarafı konularında etkin bir atık yönetim stratejisidir. Bu çalışma kapsamında, Trakya Bölgesi’ndeki tarım alanlarındaki tarımsal atıklardan oluşan bitkisel biyokütlenin biyogaz potansiyeli ve enerji değeri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun 2017 yılı bitkisel üretim verileri kullanılarak hesaplanmış ve Bölge’de bitkisel biyokütleden elde edilebilecek biyogazın miktarı ve enerji değeri sırasıyla, 20037585.44 m3 10861.89 TEP/yıl olarak bulunmuştur. Böylelikle bölgenin enerji ihtiyacının karşılanabilmesi adına alternatif bir enerji kaynağının potansiyelini ortaya konulmuştur.Keywords
Biyogaz, Biyogaz potansiyeli, Biyokütle, Enerji, Tarımsal atık, Trakya Bölgesi

References

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri