EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Yatak Üretimi Yapan Bir Mobilya İşletmesinde İş Gören Verimliliğinin Düşmesine Yol Açan İş Zaman Kayıplarının Belirlenmesi ve Simülasyon Yöntemi ile Kapasite Artırımı

Türkiye; hızla artan nüfusu, avantajlı coğrafyası, avantajlı coğrafyanın ihracata katkıları ile dünya çapındaki gelişimini sürdürmeye devam etmektedir. Ülkemizde harekete geçen en önemli sektörlerden biri de hiç kuşkusuz, yatak sektörüdür. Son yıllarda yatak sektöründe yaşanan gelişmeler, yenilikler ve sektörün örnek dayanışması, yatak sektörünü olumlu yönde etkileyen faktörler olmuştur. Ancak yatak sektörü, fazla işgücü gerektiren karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu yüzden yatak üreten işletmelerin, düşük verimlilik, ürün miktarının azlığı ve üretim planlama zorluğu gibi sorunları olduğu bilinmektedir. Mobilya endüstrisinde, verimliliği olumsuz etkileyen faktörlerin, verimliliği düşürmesi dolayısıyla önleyici tedbirler alınmalıdır. Mobilya endüstrisinde verimin düşmesine neden olan kayıp iş zamanlarında etkili iki temel faktör vardır. Bunlardan birincisi, yönetimden ve iş görenlerden kaynaklanan iş zaman kaybı, diğeri ise, ürünün tasarımı ve üretim yöntemleri hatalarından kaynaklanan iş zamanı kayıplarıdır. Mobilya endüstrisinde meydana gelen iş zamanı kayıplarının araştırılması alınacak önlemler açısından önem taşımaktadır. İşgücü kayıplarının yoğunluğu ve sebep-sonuç ilişkileri açısından araştırılması uzun yıllardan beri diğer ülkelerde ve ülkemizde de yapılmaktadır. Ancak mobilya işletmelerinde böyle bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada; büyük ölçekli bir mobilya işletmesinde iş gören verimliliğinin düşmesine yol açan iş zamanı kayıplarının bulunması ve çözümlerinin üretilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada atölye tipi üretim yapan ve işgücü yoğun olan özel bir yatak işletmesinin “A Grubu” yatak üretim hattı ele alınmıştır. Bu çalışma kapsamında; • Mevcut üretim sisteminin ARENA simülasyon yazılımıyla modellenmiş, • Üretim miktarını kısıtlayan kayıplar belirlenmiş, • Kayıpların yaşandığı noktalarda iyileştirmeler yapılmış, • Mevcut kapasitenin arttırılmasını sağlayacak yollar alternatifler türetilmiş ve oluşturulan bu iki senaryodan, birinci senaryo “A Grubu” yatak üretim miktarının kapasitenin yaklaşık 32 adet (% 65,31) artarak toplam üretim kapasitesinin 81 adede çıktığı gözlemlenmiş, • Belirlenen yolların alternatiflerin ARENA simülasyon yazılımıyla modellenmesi ve elde edilen sonuçların analizi ile üretim kapasitesinin artırılması amaçlanmıştır.Keywords
Mobilya sektörü, Simülasyon, Atölye tipi üretim sistemi, Kapasite artırımı

References

Advanced Search


Announcements

    HAZİRAN Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    HAZİRAN ayında yayınlanacak Sayımız için  20 MAYIS Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri