EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin İncelenmesi

Akıllı telefonlar, günümüzün en önemli uyuşturucu dışı bağımlılıkları arasında yer almaktadır. Günümüzde gençler zamanlarının çoğunu sanal dünyada içerik paylaşarak, dürtüsel düşünceleri doğrultusunda yaşayarak, arkadaşlarını takip ederek ve durumlarını güncelleyerek geçirmektedir. Bu durum gençlerin gerçek hayattan soyutlanmalarına ve uyku sorunları yaşamalarına neden olmakta, psikolojik sorunları beraberinde getirmekte ve akademik başarısızlığa yol açmaktadır. Bu çalışma, üniversitede öğrenim gören öğrencilerin nomofobi düzeylerini belirlemeyi ve etkileyen faktörleri tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmaya katılan bireylere akıllı telefonsuz kalma korkusunun düzeyini belirlemek amacıyla kullanılan 9 maddelik tanıtıcı bilgi formu ve 20 maddelik 7'li Likert tipi Nomofobi Ölçeği (NMP-Q) uygulanmıştır. Nomofobi Ölçeği X±SD 74.88±28.91 olarak tespit edildi. Ayrıca, tanıtıcı özellikler ve toplam nomofobi puanı incelendiğinde, uyanır uyanmaz telefonu kontrol etme, şarj aleti taşıma, uykudan önce telefonla vakit geçirme ve günlük telefon kullanım sıklığı arasındaki ilişki istatistiksel olarak yüksek düzeyde anlamlı bulunmuştur. p<0,001). Toplam nomofobi puanı ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir fark saptanmamakla birlikte, ortalama puan cinsiyetler arasında karşılaştırıldığında erkeklerin 73.28, kadınların 75.97 aldığı ve kadınların erkeklere göre daha nomofobik olduğu görüldü.Keywords
Nomofobi, hemşirelik öğrencisi, akıllı telefon

References

Advanced Search


Announcements

    HAZİRAN Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    HAZİRAN ayında yayınlanacak Sayımız için  20 MAYIS Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri