EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN YANIKLARDA ACİL MÜDAHALE EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hemşirelik Bölümü İkinci Sinif Öğrencilerine Verilen Yaniklarda Acil Müdahale Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı hemşirelik ikinci sınıf öğrencilerinin yanıklarda acil tedavi konusundaki bilgilerini ve bu konuda kendilerine verilen eğitimin etkinliğini değerlendirmektir. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın örneklemini bir üniversitenin sağlık bilimleri fakültesinde öğrenim gören 110 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Veriler, kişisel bilgi formu ve araştırmacılar tarafından geliştirilen soru formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde sayı ve yüzde hesaplamaları, aritmetik ortalama ve paired t testi kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalamasının 21.0±1.8 olduğu, %65.4'ünün kadın olduğu ve %59,1'inin sobalı bir evde yaşadığı belirlendi. Öğrencilerin %54.3'ü haşlanma yanığı ile karşılaştı, %29.4'ü yanan bölgeye yoğurt sürdü ve %90'ı kabarcıkları patlatmadı. Eğitim sonrası son test puan ortalaması ön test puan ortalamasından anlamlı derecede yüksekti (p<0,001). Alev yanıkları, kimyasal yanıklar, elektrik yanıkları, radyasyon yanıkları ve buz yanıklarına yaklaşım alt ölçeklerinde de ön test ve son test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Ancak haşlanma ve inhalasyon yanıklarına yaklaşımda ön test ve son test alt ölçek puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark görülmedi (p>0.05) (Tablo 3). Sonuç: Hemşirelik eğitiminde öğrencilerin teorik bilgi ve uygulamalarının arttırılması yanıklarda acil müdahale becerileri konusunda farkındalığın artmasında etkili olacaktır.Keywords
Yanık, hemşire, öğrenci

References

Advanced Search


Announcements

    HAZİRAN Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    HAZİRAN ayında yayınlanacak Sayımız için  20 MAYIS Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri