EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Comparison between extracorporeal shock wave therapy and local corticosteroid injection in the treatment of chronic plantar fasciitis with a calcaneal spur: A randomized controlled study

Amaç: Kalkaneal spurlu kronik plantar fasiit tedavisinde ekstrakorporeal şok dalga tedavisi ve lokal kortikosteroid enjeksiyonu etkinliğini karşılaştırmak Gereç ve Yöntemler: Bu randomize kontrollü çalışmaya kronik plantar fasiitli 56 hasta dahil edildi.Bütün hastalarda kalkaneal spur varlığı radyolojik olarak gösterildi. Hastalar 2 gruba randomize edildi. Birinci grup, haftalık aralıklarla üç seans ESWT ile tedavi edildi. İkinci grup ultrason eşliğinde kortikosteroid enjeksiyonu ile tedavi edildi. Hastalar Görsel Analog Skala-Ağrı ve Ayak Fonksiyon İndeksi kullanılarak değerlendirildi. Değerlendirme tedavi öncesi, 4. ve 12. haftalarda yapıldı. Bulgular: Her iki grupda tedavi öncesi skorlarla karşılaştırıldığında 4. ve 12. haftalarda VAS ve FFI skorlarında anlamlı iyileşme görüldü. (tümü p <0.05). LCI grubunda VAS ve FFI Ağrı skorlarındaki azalma ESWT grubuna göre anlamlı olarak daha fazla idi (p<0.05). Her iki grupta da 12. haftadaki VAS ve FFI skorlarında 4.hafta skorlarına göre anlamlı fark yoktu. Sonuç: ESWT ve LCI, kalkaneal spurlu kronik plantar fasiit için etkili tedavilerdir. LCI, ağrıyı iyileştirmede ESWTden daha etkili görünüyor.Keywords
kalkaneal spur

References

Advanced Search


Announcements

    HAZİRAN Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    HAZİRAN ayında yayınlanacak Sayımız için  20 MAYIS Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri