EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ELEKTROKİMYASAL ÇALIŞMALARDA FARKLI ASETAT TAMPON DERİŞİMLERİNİN ENZİM AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Genel olarak enzimler çözünürdür; substrat, pH, tampon derişimi ve sıcaklık gibi çeşitli etkenler tarafından inhibe edilebilirler. Optimum tampon konsantrasyonu enzim aktivitesi için önemli bir faktördür. Tampon çözeltileri, yalnızca küçük bir belirsizliğe sahip olan bir sistemin pH'ını sabit tutmak için kullanılan belirli bir tamponlama kapasitesine sahiptir. Tampon kapasitesi hem konsantrasyona hem de pH'ya bağlıdır. Elektrokimyasal çalışmalarda tampon derişimi önemli bir etken iken, çoğu çalışmada bu etken göz ardı edilmektedir. Bu çalışmada tampon derişiminin enzim aktivitesi üzerine etkisini belirlemek için, çapraz bağlı hidrojen peroksidaz enzimi kullanılarak, enzim aktivitesinin farklı tampon derişimlerindeki iyonik kuvvet etkisinden yararlanıldı. Altın elektrot üzerine HRP enzimi, BSA, jelatin ve glutaraldehit’in UV ışık yardımıyla immobilize edilmesi ile hazırlandı. Aynı koşullarda hazırlanan elektrotlar ile 25, 50, 100 ve 200 mM asetik asit tamponunda ölçümler gerçekleştirildi. Bu çalışmada sadece doğru pH değerinde çalışmanın yeterli olmadığı aynı zamanda doğru derişimde çalışmanın önemi vurgulanmak istenmiştir. Kullanılacak tamponun derişiminin, enzim performansında önemli olduğunu destekleyen daha farklı çalışmalarla da ortaya koyulması gerektiğini söyleyebiliriz.Keywords
Anahtar Kelimeler: Asetat tamponu, Hidrojen peroksidaz, Elektrokimya

References

Advanced Search


Announcements

    HAZİRAN Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    HAZİRAN ayında yayınlanacak Sayımız için  20 MAYIS Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri