EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TELECERRAHİ VE HEMŞİRENİN SORUMLULUKLARI

Özet Teknolojideki ilerlemelere paralel olarak, sağlık alanında son yıllarda büyük gelişmeler yaşanmaktadır. Hastaneler, ileri teknoloji kullanılan ve hızlı değişimlerin olduğu ortamlardır. İnsanların yaşam süresinin uzaması yaşlı nüfusun ve dolayısıyla kronik hastalık ve gerçekleştirilen ameliyat sayılarının her geçen gün artmasına neden olmaktadır. Bu durum, ülkelerin ekonomik yükünü arttırmaktadır. Ülkeler, sağlık harcamalarını azaltmak, tanı ve tedavi süreçlerini hızlandırmak için telesağlık sistemlerine yönelmektedirler. Telesağlık, hastaların sağlık durumunu iyileştirmek, hastalıklarla mücadele etmek, sağlık sistemine katkı sağlamak, eğitim ve araştırma yapabilmek için elektronik iletişimi kullanarak uzaktan işlem yapmaya izin veren sağlıkla ilgili tüm uygulamalar ve sistemler olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde telecerrahi uygulamalarına ilginin her geçen gün arttığı görülmektedir. Özellikle Covid-19 pandemi döneminde, acil olmayan tüm ameliyatlar duraklatıldı. Birçok ülkede bu süreçte, telecerrahi ve telehemşirelik uygulamalarının hız kazandığı görülmektedir. Ameliyat sonrası dönemde tele-sağlık hizmetlerinin kullanımı ile, komplikasyonların erken belirlenebilmesi, hastaların gereksiz hastane başvurularının azaltılması, hastanın taburculuk sonrası duruma uyumunun kolaylaştırılması ve hasta konforu sağlanabilmektedir. Bireylerin sağlığının geliştirilmesi ve sürdürülmesinde profesyonel hemşirelik bakımının önemi büyüktür. Tele sağlık sisteminde hemşirelerin bilgi toplama, bilgi sahibi olma, bilgi üretme ve bilgiyi iletme rolleri bulunmaktadır. Cerrahi hemşirelerinin, telecerrahi uygulamaları sırasında ve taburculuk sonrası hasta takibinde önemli rolleri bulunmaktadır. Bu derleme ile, telecerrahi uygulamaları ve bu uygulamalar sırasında hemşirenin sorumlulukları konusunda bilgi vermek amaçlanmıştır.Keywords
Anahtar Kelimeler: Telecerrahi, telerobotik cerrahi, telesağlık, teletıp, telehemşirelik

References

Advanced Search


Announcements

    HAZİRAN Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    HAZİRAN ayında yayınlanacak Sayımız için  20 MAYIS Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri