EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


NADİR TOPRAK ARSENATLARI DyAsO4 VE TbAsO4 KRİSTALLERİNİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN YOĞUNLUK FONKSİYONELİ TEORİSİYLE İNCELENMESİ

DyAsO4 ve TbAsO4 nadir toprak arsenatları ailesinden ferroelektrik özellik gösteren bileşiklerdendir. Bu çalışmada DyAsO4 ve TbAsO4’ün bazı fiziksel özellikleri yoğunluk fonksiyonel teorisiyle incelenmiştir. Öncelikle bu bileşiklerin yapısal optimizasyonu için Brillouin bölgesindeki optimal k noktalarının sayısı ve kesme enerjisi değerleri hesaplandı. Daha sonra kristal yapı için optimize edilmiş örgü parametreleri hesaplandı. Optimal birim hücre parametreleri kullanılarak elektronik yapı ve elektronik durum yoğunlukları hesaplandı. Son olarak lineer dielektrik tensörün reel ve sanal bileşenleri ve kırılma indisi, enerji kayıp fonksiyonu, etkin dielektrik sabit, soğurma, sönüm katsayısı gibi optik bileşenler hesaplandı.Keywords
Disprozyum arsenat, Terbiyum arsenat, Elektriksel özellikler, Optik özellikler..

References

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri