EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SELEKSİYON ISLAHIYLA ELDE EDİLEN BAZI YABANİ ERİK GENOTİPLERİNİN ÇELİKLE ÜRETİLEBİLME OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

Kayısıda, klonal olarak üretilebilme olanağı iyi olduğundan dolayı farklı türlerde erik kökenli anaç kullanımı oldukça yaygındır. Kahramanmaraş, yabani erik popülasyonu olarak oldukça zengin bir varyasyona sahip bir bölgedir. Bu çalışma, bu bölgede seleksiyon ıslahı yoluyla elde edilen 4 farklı türde yabani erik anaç adaylarının çelikle üretilebilme olanaklarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma 2011-2013 yılları arasında Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü arazisinde ve laboratuvarlarında yürütülmüştür. Bu çalışmada, Prunus spinosa’ dan 11, Prunus domestica’ dan 24 ve Prunus divaricata’ dan 14 olmak üzere dört farklı yabani erik türünden toplam 49 adet klon anaç adayı genotip kullanılmıştır. Araştırma sonunda Prunus domestica türüne ait genotiplerin ortalama % 87.71 ile en iyi köklenen tür olduğu saptanmıştır. Ayrıca köklenme yüzdesi Prunus spinosa türüne ait anaç adaylarında % 85.09, Prunus divaricata türüne ait anaç adaylarında % 78.93 olduğu görülmüştür.Keywords
Anaç, erik, kayısı, Prunus.

References

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri