EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AMBALAJLAMA VE METİL JASMONAT UYGULAMALARININ PLEUROTUS OSTREATUS (JAQU. EX FR.) P. KUMM.(OYSTER MUSHROOM) MANTARINDA HASAT SONRASI KALİTEYE ETKİLERİ

Bu çalışmada, Pleurotus ostreatus yemeklik mantar türünde muhafaza öncesi yapılan farklı modifiye atmosfer paketleme (MAP) ve Metil Jasmonat (MeJA) uygulamalarının hasat sonrası kalite ve muhafaza ömrüne etkileri araştırılmıştır. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mantar Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi mantarhanesinde üretilen P. ostreatus mantarları 1 gün ön soğutmaya tabi tutulmuştur. Aynı olgunluğa sahip mantarlar 3 ayrı gruba ayrılmış, birinci grup örnekler kontrol grubu olarak sadece saf suya, ikinci grup örnekler 0.5 mM, üçüncü grup örnekler ise 1 mM dozundaki MeJA çözeltisine 2 dakika süreyle daldırılmıştır. Mantarlar köpük tabak içerisinde alınıp streç film ve LifePack MAP ile kaplanarak 4ºC sıcaklık ve %90-95 oransal nem içeren soğuk hava deposunda muhafaza edilmiştir. Araştırma sonucunda P. ostrµeatus mantarı 4°C’de 14 gün boyunca başarılı bir şekilde depolanabilmiştir. Ambalaj içi gaz bileşimlerinden oksijen ve solunum hızı üzerine streç film etkili olurken; ağırlık kaybı, TEA, L*, croma, hue, etilen ve ambalaj içi gaz bileşenlerinden karbondioksit miktarı bakımından ise LifePack MAP etkili bulunmuştur. MeJA’ın P. ostreatus mantarlarında hasat sonrası kalite ve muhafaza ömrüne önemli etkilerinin olduğu görülmüştür.Keywords
Mantar, hasat sonrası uygulamaları, kalite ve fizikokimyasal özellikler

References

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri