EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE TAŞIMA MALİYETLERİNE GÖRE ÜCRET TARİFESİ

Atık yönetim sistemi maliyetinin %70’inden fazlasını oluşturması nedeniyle atıkların toplanması ve taşınması mahalli idarelerin en önemli maliyet kalemlerinin başında gelmektedir. Bu noktada Mahalli İdarelerin zaten kısıtlı olan mali kaynaklarını kirleten öder prensibi uyarınca atık üreticisinden tahsili kentsel bazda en önemli çevre politikası araçlarından biri olmuş ve evsel katı atık tarifelerinin belirlenerek atık üreticilerine yansıtılması gerekliliği doğmuştur. Bu durumun bir gereği olarak Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, yayım tarihinden itibaren bir yıl içinde mahalli idarelerin evsel katı atık ücret tarifelerini belirlemeleri gerektiğini vurguluyor olsa da idareciler mevzuatı anlama ve uygulama konularında çeşitli çelişkilerle karşılaşmaktadır. Bu çalışmada, atık toplama ve taşıma maliyetlerinin hesabı Tekirdağ İli Hayrabolu İlçesi örneğinde irdelenmiştir ve atık tarifelerinin belirlenmesinde yol gösterici olması hedeflenmiştir.Keywords
Çevre, evsel katı atık, mahalli idareler, tarife.

References

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri