EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BAZI SATUREJA L. TÜRLERİNDEN ELDE EDİLEN UÇUCU YAĞLARIN HYPERA POSTICA (GYLLENHAL, 1813) (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) ERGİNLERİ ÜZERİNDE İNSEKTİSİDAL ETKİLERİ

Bu çalışma, 2016-2017 yılları arasında Iğdır ili Çalpala Köyü’ndeki yonca tarlalarında önemli derecede ekonomik zarara yol açan yonca hortumlu böceği (Hypera postica (Gyllenhal, 1813) (Coleoptera: Curculionidae))'nın erginlerine karşı, Satureja hortensis L., S. montana L., S. spicigera L. ve S. thymbra L. (Lamiaceae) bitkilerinden elde edilen uçucu yağların insektisidal etkilerini belirlemek amacıyla laboratuvar şartlarında (25±1 °C, %60±5 orantılı nem ve 14:10 aydınlık:karanlık) yürütülmüştür. Bu uçucu yağların toksisitelerini test etmek için her bir petriye (9 × 1,5 cm) 15’er adet ergin birey konulmuş ve üzerlerine her bir dozda (5, 10 ve 20 µL/petri) uçucu yağlar püskürtülmüştür. Daha sonra, her petri kabına erginlerin beslenmesi için yeterli miktarda taze yonca (Medicago sativa L.) yaprağı ilave edilmiştir. Petrilerin kapağı kapatılarak etrafı parafilm ile sarılmıştır. Kontrol olarak steril su+etanol ve pozitif kontrol olarak ise ticari insektisit olan Malathion kullanılmıştır. Tüm testler 3’er kez tekrarlanmıştır. Uygulamanın 24, 48, 72 ve 96 saatler sonrasında ergin ölümleri kaydedilmiştir. Ölüm oranları %4.44 ile 100 arasında farklı oranlarda saptanmıştır. En yüksek ölüm oranları (%48.8’den %100’e kadar) S. hortensis’in uçucu yağının 20 µL/petri dozunda, en düşük ölüm oranları ise (%4.44’den %62.20’e kadar) S. spicera’nın 5 µL/petri dozunda tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre, S. hortensis ve S. thymbra uçucu yağlarının H. postica’nın erginlerine karşı daha etkili oldukları, S. montana ve S. spicigera’nın uçucu yağlarının ise daha düşük etki gösterdiği belirlenmiştir. Test edilen uçucu yağların, yonca hortumlu böceği erginleri üzerinde insektisidal etkiye sahip oldukları ve bu zararlının mücadelesinde kullanılabilecekleri tespit edilmiştir.Keywords
Hypera postica, Satureja, Uçucu yağ, Ölüm oranı

References

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri