EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KRONİK HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE OYUN TERAPİSİ DESTEĞİ
(Game TherapySupport İn TheTreatment Of ChronicDiseases )

Author : Yasemin OĞUZ GÜNER    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 2
Page :
Cite : Yasemin OĞUZ GÜNER , (2018). KRONİK HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE OYUN TERAPİSİ DESTEĞİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 2, p. . Doi: .
    


Summary

Kronik Hastalıklar, tüm dünyada ve ülkemizde sayısı hızla artan en önemli sağlık sorunlarındandır. Koruyucu sağlık önlemleri ve eğitimin yanı sıra tıbbi tedavi seçeneklerin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar, bugün bu hasta grubunun sağ kalımında artma sağlarken, yaşam kalitesi istenilen düzeye getirilememektedir. Yaşam kalitesi, medikal desteği yaşam boyu sürdürme zorunluluğu olan kronik hastaların ortak sorunudur. Kanser, kronik organ yetmezliği ve organ nakli hastaları, tedavi süreçlerinin belirsizliği ile birlikte, çalışamama, aile içi görev kaybı, toplum dışına itilme gibi nedenlerle de pek çok psikososyal sorun yaşamaktadırlar. Bu sebeple multidisipliner yaklaşımda kronik hastalar, anksiyete ve depresyon başta olmak üzere çeşitli psikolojik sorun ve stresle baş etme yöntemleri için klinik psikolog ve uğraş terapistleri gibi profesyonellerin de yardımına ihtiyaç duymaktadırlar. Her yaştan insanı fizyolojik ve ruhsal açıdan etkileyen kronik hastalıklarla mücadele, hastaların oyunla, duygusal, psikosomatik, fiziksel ve diğer mekanizmaları harekete geçirerek onlarda stresle başetme ve rahatlama yöntemlerini kazandırmak, kendilerini anlamalarına, ifade etmelerine ve sorunlarınınçözümünde farkındalıklarına imkan sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, oyun terapisinin çocuklarda, gençlerde, yetişkinlerde, çiftlerde uygulanırlığının, kronik hastalıkla mücadele eden bireylerde de gerçekleştirilebileceğini ortaya koymaktır. Bir iletişim aracı olarak oyun, sözsüz ifade etme imkanı tanıyarak içine kapanan, duygularını kelimelere dökmekte zorlanan ya da kendi sorunlarına farkındalık geliştirmede kullanılmaktadır. Oyun esnasında uzman, bireylerin dışavurumuyla onların davranışlarını inceleme fırsatı bulur. Kronik hastaların bilişsel, duygusal, fiziksel, dilsel ve sosyal yönden kayıplarını, anksiyete, depresyon gibi dönüşen sorunlarını, yönlendirilmiş ya da yönlendirilmemiş oyun terapisi yoluyla aydınlatmak ve bu tür hastalara alternatif destek sunmak mümkündür. Hastaların zorlu tedavi sürecinde en çok ihtiyaç duydukları “seni dinliyorum”, “seni önemsiyorum”, “senin için burdayım”, “seni anlıyorum”, “başarabilirsin” desteğini vermede yapılabilecek uygulamalardan biri de oyun terapisi olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, oyun terapisi kuramları ile kronik hastalıklarda kullanılabilmesi tartışılmıştır.Keywords
Kronik Hastalık, Oyun Terapisi, Yaşam Kalitesi, Psikososyal Destek

Abstract

Chronic Illnesses are the most important health problems that are rapidly increasing in the world and in our country. Preventive health care and education as well as studies for the development of medical treatment options have led to an increase in the survival of this patient group, but the quality of life can not be achieved at the desired level. The quality of life is the common problem of chronic patients who have to maintain medical support life-long. Cancer, chronic organ failure and organ transplant patients are living with many psychosocial problems due to reasons such as inability to work, loss of family duties, and pushing out of society together with uncertainty of the treatment process. For this reason, the multidisciplinary approach requires the help of professionals such as clinical psychologists and occupational therapists for various psychological problems, especially chronic patients, anxiety and depression, and methods of coping with stress. It is thought that fighting chronic diseases which affects people of all ages physiologically and spiritually will enable them to act by playing games, emotional, psychosomatic, physical and other mechanisms to enable them to cope with stress and relieve them, to express themselves, to express themselves and to raise awareness of their problems. The aim of this study is to demonstrate that the application of gaming therapy in children, adolescents, adults and couples can also be achieved in individuals fighting chronic diseases. As a means of communication, play is used to provide a means of expressing verbal abuse, to force emotions into words, or to develop awareness of their own problems. During the game, the expert finds the opportunity to examine their behavior with the expression of the individual. It is possible to elucidate the cognitive, emotional, physical, linguistic and social disadvantages of chronic patients, such as anxiety and depression, through guided or unguided play therapy, and offer alternative support to such illnesses. It is thought that one of the applications that can be done with the support of "I listen to you", "I care about you", "I am here for you", "I understand you", "can accomplish" most needed in the difficult treatment of patients. In this study, it was discussed that the theories of play therapy and its use in chronic diseases.Keywords
ChronicDisease, Play Therapy, Quality of Life, PsychosocialSupport

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri