EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GENÇ (BİNGÖL) İLÇESİ ÇEVRESİNDE BULUNAN BAZI ENDEMİK BİTKİLER
(SOME ENDEMIC PLANTS AROUND THE GENÇ (BINGÖL) DISTRICT )

Author : Ömer KILIÇ  Azize DEMİRPOLAT, Eyüp BAĞCI, Şinasi YILDIRIMLI  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 7
Page :
Cite : Ömer KILIÇ Azize DEMİRPOLAT, Eyüp BAĞCI, Şinasi YILDIRIMLI, (2019). GENÇ (BİNGÖL) İLÇESİ ÇEVRESİNDE BULUNAN BAZI ENDEMİK BİTKİLER. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 7, p. . Doi: .
    


Summary

Endemik türler, yayılış alanları belli bir ülke, bölge veya ile has, yani en ideal bulunduğu alanlarda yayılış gösteren, neslini ve yaşamını sürdüren olan türler olup, bunların doğal yayılış alanlarında belirlenerek koruma alınması habitatlarında nesillerinin tükenmemesi açısından önemlidir. Küçük coğrafik bir bölgede yayılışlarının olması, populasyonların küçük, gittikçe azalan ve tehdit altında olması, az genetik çeşitlilik göstermesi, ekolojik isteklerinin hassas olması gibi özellikler nadir ve endemik türlerin çoğunluğunda bulunan temel özelliklerdir. Dolayısıyla endemik türlerin habitatları ile yayılış alanları dar ve daha duyarlı olduklarından bu tür bitki nesillerinin tükenme seviyesine gelmeden in-situ ve ex-situ gibi koruma yöntemleriyle korumaya alınması öncelikle ele alınmalı ve bu kapsamdaki çalışmalar dikkatlice izlenip yönetilmelidir. Bingöl-Genç ilçesi çevresinde yayılışı olan endemik türleri belirlemek önermek amacı ile 2018 vejetasyon döneminde yapılan bu çalışmada, endemik olan bitki taksonları (Galium bingoelense, Centaurea fenzlii, Aethionema grandiflorum var. sintenisii, Paracaryum racemosum var. racemosum, Phlomis linearis, Dorycinium pentaphyllum subsp. haussknechtii, Trigonella kotschyi, Asperula stricta subsp. latibracteata, Anthemis wiedemanniana, Astragalus oocephalus subsp. stachyophorus, Scutellaria orientalis subsp. orientalis, Nepeta nuda subsp. lydiae, Sideritis vulcanica, Sisymbrium altissimum, Origanum acutidens, Micromeria cilicica, Nepeta baytopii, Saponaria prostrata subsp. anatolica, Inula helenium subsp. orgyalis, Morina persica var. decussatifolia, Phlomis sieheana, Anthemis armeniaca, Saponaria. prostrata subsp. anatolica) tespit edilerek fotoğraflandı, önemleri vurgulandı ve bu değerli, hassas, nadir olan türler için çeşitli koruma yöntemleri önerildi.Keywords
Bingöl, Genç, Endemik, Bitki

Abstract

Endemic species are the species whose ranges is special to certain country or area, that is spreading in its most ideal area, and which maintains its generation and keep living, and protecting them by determining them in their natural ranges is important in terms of preventing them from becoming extinct in their habitats. The features such as their ranges are in small geographical area, their populations are small, becoming less and less and in danger, showing low genetic variability, and their ecological needs are critical are the main features that most of the endemic species have. Therefore, since the habitats and ranges of the endemic species are confined and they are more sensitive, protecting them with in-situ and ex-situ protection methods before they come to the level of being extinct should be handled firstly and the studies in this scope should be monitored carefully and managed. In order to determine and offer the endemic species around the Bingöl-Genç district, in the study, which is conducted in the year 2018 vegetation period, endemic plant taxa (Galium bingoelense, Centaurea fenzlii, Aethionema grandiflorum var. sintenisii, Paracaryum racemosum var. racemosum, Phlomis linearis, Dorycinium pentaphyllum subsp. haussknechtii, Trigonella kotschyi, Asperula stricta subsp. latibracteata, Anthemis wiedemanniana, Astragalus oocephalus subsp. stachyophorus, Scutellaria orientalis subsp. orientalis, Nepeta nuda subsp. lydiae, Sideritis vulcanica, Sisymbrium altissimum, Origanum acutidens, Micromeria cilicica, Nepeta baytopii, Saponaria prostrata subsp. anatolica, Inula helenium subsp. orgyalis, Morina persica var. decussatifolia, Phlomis sieheana, Anthemis armeniaca, Saponaria. prostrata subsp. anatolica) are photographed, emphasized by determining them and various protection methods for these valuable, critical and rare species are proposed.Keywords
Bingöl, Genç, Endemic, Plant

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri