EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE VE DÜNYADA FOTOVOLTAİK UYGULAMALARINDA 2017 EĞİLİMLERİ
(Turkey and World Trends 2017 in Photovoltaic Applications )

Author : Burak YILDIRIM  Mahmut Temel ÖZDEMİR  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 2
Page :
Cite : Burak YILDIRIM Mahmut Temel ÖZDEMİR, (2018). TÜRKİYE VE DÜNYADA FOTOVOLTAİK UYGULAMALARINDA 2017 EĞİLİMLERİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 2, p. . Doi: .
    


Summary

Dünya çapında geleneksel enerji kaynaklarının kullanımı, dünyamızı olumsuz yönde etkileyen küresel ısınmaya neden olmaktadır. Küresel ısınma, zararlı gazlara neden olan fosil yakıtların yakılmasından ortaya çıkmaktadır. Geleneksel fosil yakıtların eksikliği ve karbon emisyonlarının azaltılması gibi artan çevresel kaygılar nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi günümüzde önemli ölçüde artmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan fotovoltaik (PV) üretim bu kaynaklar içerisinde büyük ilgi görmektedir. Bu yazıda, dünyadaki ve Türkiye'deki PV uygulamaları ile ilgili eğilimler gösterilmektedir. Bu amaçla, dünyada ve Türkiye'de yeni yatırımlar ve PV uygulamalarının mevcut durumu gösterilmektedir. Ayrıca, Türkiye'de elektrik enerjisi üretiminde yeni yatırımlar için PV uygulamalarının yüzdesi 2017 yılı için verilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları, elektrik enerjisi üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının ve PV uygulamalarının mevcut durumunu göstermektedir. Elde edilen sonuçlar, güneş enerjisine dayalı üretimin dünya çapında büyük ilgi gördüğünü ve elektrik enerjisi üretiminde güneş enerjisine dayalı üretim yüzdesinin her geçen gün arttığını göstermiştir.Keywords
Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Elektrik Enerjisi Üretimi, PV uygulamaları

Abstract

The worldwide use of traditional energy sources is causing global warming, which affects our world in a negative way. Global warming is realized on the burning of fossil fuels that cause harmful gases. Because of increasing environmental concerns, such as the lack of traditional fossil fuels and carbon emissions reduction, energy production from renewable energy sources is increasing considerably. Photovoltaic (PV) production, which is one of the renewable energy sources, is attracting a lot of attention. This paper show trends related to PV applications in the world and Turkey. For this purpose, new investment and current status of PV applications in the world and Turkey is shown. In addition, the percentage of PV applications for new investments in electric power generation in Turkey is given for the year 2017. The results of this study show the current status of renewable energy sources and PV applications in electric power generation. The results obtained showed that the production based on solar energy has attracted a great deal of attention throughout the world and that the percentage of production based on solar energy in electric power generation is increasing day by day.Keywords
Renewable Energy Sources, Electric Power Generation, PV applications

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri