EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CİVA (II) KLORÜR’ÜN ONCORHYNCHUS MYKİSS ÜZERİNDEKİ HEMATOLOJİK VE GENOTOKSİK ETKİLERİ
(HEMATOLOGICAL AND GENOTOXIC EFFECTS OF MERCURY (II) CHLORIDE ON ONCORHYNCHUS MYKISS )

Author : Nurcan UZEL  Sergüzel KUŞ, Sema TAŞDEMİR, Tuğçe GÜLEŞİR, Hiclal UÇ Semra BENZER, Ali GÜL  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 8
Page :
Cite : Nurcan UZEL Sergüzel KUŞ, Sema TAŞDEMİR, Tuğçe GÜLEŞİR, Hiclal UÇ Semra BENZER, Ali GÜL, (2019). CİVA (II) KLORÜR’ÜN ONCORHYNCHUS MYKİSS ÜZERİNDEKİ HEMATOLOJİK VE GENOTOKSİK ETKİLERİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 8, p. . Doi: .
    


Summary

Bu araştırmada Civa (II) Klorür’ün (HgCl2) O. mykiss üzerindeki hematolojik ve genotoksik etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Biyodeney 3 tekrarlı yapılmış olup, kontrol ve deney grubu akvaryumlarına 10’ar balık konulmuştur. Akut toksisite deneyinde literatür bilgisine göre 96 saatlik LC50 değeri 0,814 mg/L belirlenmiş ve bu değerin 1/10’u olan 0,0814 mg/L sublethal konsantrasyon olarak uygulanmıştır. Deney süreci sonunda balıklardan alınan kan örneklerinden mikronükleus testi (MN) yapılmış ve hematokrit yüzdesi belirlenmiştir. Her balığa ait kan örneği 11500 rpm’de 4 dakika santrifüj edilerek hematokrit yüzdesi tespit edilmiştir. Kan örneklerinden preparatlar hazırlanmış ve mikroskopta her preparatta 1000 hücre sayılarak mikronükleus (MN) testi yapılmıştır. Kontrol grubunda MN testi ortalama değerleri; mikronükleus 8,20, çentikli 10,80, tomurcuklu 7,60, loblu 16,60 ve binükleus 13,80 olarak tespit edilmiştir. Deney grubunda ise ortalama değerler; mikronükleus 23, çentikli 25, tomurcuklu 24,25, loblu 27 ve binükleus 29,50 olarak bulunmuştur. Kontrol grubuna göre deney grubunda MN testi sonuçlarında artış olmuştur. Balıklarda sağlık göstergesi olarak bilinen hematokrit seviyesi kontrol grubunda %35,59 iken deney grubunda %32,69 değerine düşmüştür. Bu sonuçlara göre HgCl2’nin balıklar üzerinde hematolojik ve genotoksik etkiye neden olduğu anlaşılmıştır.Keywords
Civa (II) Klorür, hematokrit, mikronükleus testi, Oncorhynchus mykiss

Abstract

The target this study was the determination of the hematological and genotoxic effect of HgCl2 on O. mykiss. The bio-experiment was made in 3 replicates and 10 fish were placed in the control and experiment group aquariums. The 96 hour LC50 was given in acute toxicity experiment as 0.814 mg/L in the literature and the sublethal concentration was taken 0.0814 mg/L as 1/10 of this value. The micronucleus test performed on the blood samples taken from the fish at the end of the hematocrit. The blood sample from each fish was centrifuged at 11500 rpm for 4 minutes to determine the percentage of hematocrit. The micronucleus test was performed counting 1000 cells on the preparations of blood under light microscope. The mean values of MN test in the control group were found to be as follow: micronucleus 8.20, notched 10.80, bud 7.60, lobed 16.60 and binucleus 13.80. The corresponding values of the experimental group were micronucleus 23, notched 25, bud 24.25, lobed 27 and binucleus 29.50. The MN test results were found to increase in experimental group compared with the control group. The hematocrit level known as the health indicator of fish was found to be 35.59% for the control group decreased to 32.69% for the experimental group. These results reveal that HgCl2 causes hematological and genotoxic effects on fish.Keywords
Mercury (II) Chloride, hematocrit, micronucleus test, Oncorhynchus mykiss

Advanced Search


Announcements

    HAZİRAN Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    HAZİRAN ayında yayınlanacak Sayımız için  20 MAYIS Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri