EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KORUMA ALANLARININ ÇEVRESİNDE NÜFUS HAREKETLERİ: TEMEL YAKLAŞIMLAR
(POPULATION MOVEMENTS AROUND PROTECTED AREAS: BASIC APPROACHES )

Author : Yasin KOÇ  Abdullah SOYKAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 2
Page :
Cite : Yasin KOÇ Abdullah SOYKAN, (2018). KORUMA ALANLARININ ÇEVRESİNDE NÜFUS HAREKETLERİ: TEMEL YAKLAŞIMLAR. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 2, p. . Doi: .
    


Summary

Son yıllarda koruma alanlarının kendisi kadar, çevresi de nüfus hareketleri açısından üzerinde durulan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Farklı süreçlerle açıklanan bu nüfus hareketleri doğa ve çevre koruma alanında çalışan sosyal bilimciler arasında önemli tartışmaları beraberinde getirmiştir. Buna göre bazı araştırmacılar, koruma alanlarının çevresinde çekici faktörlerin etkisiyle göçlerle gerçekleşen bir nüfus artışı olduğunu bu durumun doğal kaynaklar üzerinde baskı oluşturarak sürdürebilirliği olumsuz yönde etkilediğini ileri sürmekte, başka araştırmacılar ise söz konusu bölgelerde meydana gelen nüfus artışına ilişkin genel çıkarımlar yapmanın mümkün olmadığını ileri sürmektedirler. Çalışmanın amacı koruma alanlarının çevresindeki nüfus hareketlerine ilişkin farklı yaklaşımları, kuramsal açıdan değerlendirilerek benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koyarak nüfus hareketleri, doğa koruma ve kırsal kalkınma arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Yaklaşım ve yöntemde farklılıklar olsa da genel eğilim, koruma alanlarının çevresine bir nüfus hareketi olduğu yönündedir. Bununla birlikte söz konusu alanlardaki nüfus hareketlerinin, gerek koruma politikalarının verimliliğinin gerekse yerel halk açısından etkilerinin daha doğru anlaşılması için durum çalışmalarını savunan yeni bir paradigmanın ortaya çıktığı görülmektedir. Çalışmada koruma alanlarıyla ilgili literatür taranarak, konuyla ilgili her türlü yazılı materyal doküman analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir.Keywords
Doğa Koruma, Nüfus Hareketleri, Kırsal Kalkınma

Abstract

In recent years as conservation areas itself ,around of these areas are also emerged as a subject in terms of population movements. Social scientists working in the field of environmental protection attempt to explain the population movements in different progress brought important discussions which constitutes subject of this research. within this scope, the purpose of this paper is to reveala different approaches about population movement aroun protected areas from a theoretical perspective. While differences approaches and methods exist the general trend show that there are population movement around protected areas. A emerged paradigma suggest that case studies are essential but efficiency of protected policies and impact of the population movement around protected areas on local communities to understand influences of the population movements correctly. I had reviewed and analysed literature about the protected areas particularly related with the new paradigma.Keywords
Nature Conservation, Population Movements, Rural Development

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri