EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERİ GÜÇLENDİRMEDE FARKINDALIK VE DUYGU DÜZENLEME STRATEJİLERİNİN ÖNEMİ: HEMŞİRE GÖZÜNDEN BİR DERLEME
(THE IMPORTANCE OF AWARENESS AND EMOTION STRATEGIES FOR STRENGTHENING INDIVIDUALS OF IMPLEMENTATION: A REVIEW OF NURSING )

Author : Nurgül ÖZDEMİR  Merve Sevim TEKİN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 8
Page :
Cite : Nurgül ÖZDEMİR Merve Sevim TEKİN, (2019). MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERİ GÜÇLENDİRMEDE FARKINDALIK VE DUYGU DÜZENLEME STRATEJİLERİNİN ÖNEMİ: HEMŞİRE GÖZÜNDEN BİR DERLEME. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 8, p. . Doi: .
    


Summary

Madde Kullanım Bozukluğu, önemli olumsuz sonuçlarına rağmen, uyum bozucu bir şekilde tekrarlı madde kullanma davranışının görüldüğü, remisyon ve relapslarla devam eden bir hastalıktır. Hastalığın; rol kaybı, yakın ilişkilerin bozulması, sosyal işlevselliğin bozulması, benlik saygısında azalma, ani duygusal değişimler, algılama bozuklukları, tıbbi sorunlar vb şeklinde etkileyip bunlarla birlikte toplum uyumunun bozulmasına kadar gidebilen çok yönlü etkileri mevcuttur. Kullanılan maddeye bağlı olarak birey, iyilik halini olumsuz olarak algılar ve bağımlılığa kapılan birey iyilik halini sürdürmek için başa çıkma yöntemi olarak madde kullanımını sürdürür. Bağımlı bireylerde tedaviye uyumun sağlanması ve bireylerin iyilik halinin devamı için relapsla mücadele şarttır. Relapsla mücadelede bağımlı bireyin, bilişsel ve duygusal anlamda güçlenmesi önemlidir. Bilinçli farkındalık; hem anda olmayı hem de duyguların ve zihinsel performansın farkında olmayı ve onu kontrol edebilmeyi içerir. Duygu düzenleme; bireyin amaçlarını gerçekleştirmede kendisi için yoğun ve geçici niteliği olan duygusal tepkilerini izleme, değerlendirme ve değiştirmede kullandıkları içsel ve dışsal tepkilerden oluşmaktadır. Duygular; maddeye yönelme, devam ettirme ve sonlandırma davranışlarında önemli bir yere sahiptir. Duygu düzenlemede güçlük yaşayan bireylerin sıklıkla dürtü kontrolünü sağlama ve amaç odaklı davranışlara yönelmede sorun yaşadığı da bilinmektedir. Bireyler; rahatlamak, stresini azaltmak, kaygılarını kontrol altına almak ve istemedikleri duygularını değiştirmek için etkisiz baş etme yöntemi olan madde kullanma davranışına yönelirler veya madde kullanma bozukluğuna sahip bireyler de yine yoksunluk durumundaki bu olumsuz duygulardan kurtulmak için maddeye yönelirler. Başlangıçta kritik bir durumu ya da kriz durumunu yönetmek için başlanan madde kullanımı sonucunda kontrol edilemez tarza dönüşür ve birey kendini kısır bir döngü içerisinde bulur. Maddeye başlamada ve devamında da etkileyen en önemli içsel sorunun, bireydeki etkisiz baş etme mekanizması olduğu düşünüldüğünde, bağımlılık öncesi bireylerin duygularını etkin bir biçimde düzenleyebilmesinin ve bilinçli farkındalıklarının gelişmiş olmasının koruyucu faktör olduğu; bağımlılık gelişen bireylerde relaps önlemede ve tedaviye uyumda bireyin bilinçli farkındalık stratejilerini ve yoksunluğun olumsuz davranışlara yön verdiği durumlarda duygu düzenlemebecerisini kullanabilen bireyin daha etkili baş etme davranışları geliştirebileceği söylenebilir. Bu yazıda bir hemşire gözünden madde kullanımı bozukluğu olan bireyleri güçlendirme amaçlı bilinçli farkındalık ve duygu düzenleme stratejisi geliştirmenin önemi tartışılacaktır.Keywords
Madde Kullanım Bozukluğu, Bilinçli Farkındalık, Duygu Düzenleme

Abstract

Substance Use Disorder is a disease that continues with remission and relapse, despite its significant negative consequences, with recurrent substance use behavior. Disease; There are many effects that may affect the role loss, deterioration of close relationships, deterioration of social functioning, decrease in self-esteem, sudden emotional changes, perception disorders, medical problems etc. Depending on the substance used, the individual perceives the well-being as a negative, and the addicted person continues to use the substance as a coping method to maintain goodness. In order to maintain compliance with treatment and to maintain the wellbeing of individuals, it is essential to fight relapse.In the fight against relapse, it is important that the dependent individual is strengthened cognitively and emotionally. Conscious awareness; It includes both being at the moment and being aware of and controlling emotions and mental performance.Emotion regulation; It is composed of internal and external reactions used by the individual to monitor, evaluate and change the emotional reactions of the individual. Feelings; It has an important place in the behaviors directed towards the matter.It is also known that individuals who have difficulty in regulating emotion often have problems in providing impulse control and aiming towards focused behaviors. Individuals; In order to relieve stress, relieve stress, control anxiety, and change the feelings they do not want, they turn to substance use behavior as ineffective coping, or individuals with substance abuse tend to get rid of these negative feelings in deprivation. At first, substance abuse, which is started to manage a critical situation or a crisis situation, eventually becomes uncontrollable and the individual finds himself in a vicious circle.Considering that the most important internal problem affecting the onset and continuation of the article is the ineffective coping mechanism of the individual, it is stated that the pre-dependency individuals are able to regulate their emotions effectively and that their conscious awareness is the protective factor. It can be said that the individuals who can use the ability to regulate emotions in relapse prevention and adaptation to treatment and individuals who use emotion regulation skills in cases where deprivation leads to negative behaviors can be said to be more effective. This paper will discuss the importance of developing a conscious awareness and emotional regulation strategy to strengthen individuals with substance abuse disorders from a nurse's eye.Keywords
Substance Use Disorder, Conscious Awareness, Emotion Editing

Advanced Search


Announcements

    HAZİRAN Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    HAZİRAN ayında yayınlanacak Sayımız için  20 MAYIS Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri