EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KİRAZ YAPRAK ÖZÜTÜ(Prunus Avium) KULLANILARAK ALTIN NANOPARTİKÜL SENTEZİ VE KAREKTERİZASYONU
( )

Author : Mehmet Fırat BARAN  Hilal ACAY  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 9
Page :
Cite : Mehmet Fırat BARAN Hilal ACAY, (2019). KİRAZ YAPRAK ÖZÜTÜ(Prunus Avium) KULLANILARAK ALTIN NANOPARTİKÜL SENTEZİ VE KAREKTERİZASYONU. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 9, p. . Doi: .
    


Summary

Nanopartiküllerin sentezi birçok yöntem kullanılarak elde edilmektedir. Bu yöntemler fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemlerdir. Fiziksel ve kimyasal sentez işleminde toksik kimyasal madde kullanımı, enerji tasarrufu ve sürecin uzun olması gibi dezavantajları mevcuttur. Fakat biyolojik sentez ile elde edilen nanopartiküllerin ucuz, kolay ve çecre dostu olması araştırmacıları bu alana teşvik etmiştir. Altın nanoparçacıklar (AuNP'ler) tıbbi uygulamalarda, elektronik cihazlarda, biyosensörlerde ve katalizde gibi geniş kullanımlarından dolayı önemlidir. Bu çalışmada atıl durumda bulunan kiraz yaprağından özüt elde edilerk altın nanopartiküllerini sentezledik. Elde edilen nanomalzemelerin karekterizasyonu UV-vis, XRD, SEM-EDX, FTIR ve TGA-DTA ile yapıldı. Sonuç olarak sentezlenen nanopartiküllerin boyutunun XRD ve SEM analizlerinden anlaşılacağı üzere boyutunun nanodüzeyde olduğu tespit edildi.Keywords
Altın nanopartikül, kiraz paprağı, UV-Vis, XRD, SEM, TGA-DTA.

Abstract

The synthesis of nanoparticles is obtained using many methods. These methods are physical, chemical and biological methods. In the physical and chemical synthesis process, there are disadvantages such as the use of toxic chemicals, energy saving and long process. But the fact that nanoparticles obtained by biological synthesis are cheap, easy and environmentally friendly have encouraged researchers to this field. Gold nanoparticles (AuNPs) are important in medical applications, electronic devices, biosensors and catalysis. In this study, we synthesized gold nanoparticles obtained from the cherry leaf in idle state. The characterization of the obtained nanomaterials was done with UV-vis, XRD, SEM-EDX, FTIR and TGA-DTA. As a result, the size of the nanoparticles synthesized was determined to be at the nanodial, as can be seen from the XRD and SEM analyzes.Keywords
Gold nanoparticle, cherry poppy, UV-Vis, XRD, SEM, TGA-DTA

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri