EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YOĞUN BAKIM HASTALARINDA GÖRÜLEN ANKSİYETEDE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI
( )

Author : Nurgül ÖZDEMİR  Çiğdem SAYGI  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 9
Page :
Cite : Nurgül ÖZDEMİR Çiğdem SAYGI, (2019). YOĞUN BAKIM HASTALARINDA GÖRÜLEN ANKSİYETEDE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 9, p. . Doi: .
    


Summary

Yoğun bakım üniteleri (YBÜ), fiziksel durumu ağır olan hastaların monitör ile izlenerek yaşam fonksiyonlarının desteklendiği, özel tedavi yöntemlerinin uygulandığı, karmaşık cihazların bulunduğu, en ciddi tıbbi ve cerrahi hastalığı olan hastalara mümkün olan en ileri teknoloji ile bakım sağlayan birimlerdir. Belki de bunun bir sonucu olarak, bu birimler hastaların hem fiziksel hem de psikososyal açıdan birçok stresörle karşılaştığı ortamlar olarak kabul edilmektedir (Çağlar Güngör,2018; Uzelli ve Akın Korhan,2014; Adsay, 2015; Dedeli ve Durmaz Akyol, 2008). Yoğun bakım ünitesinde olmak hem yatmakta olan hastalar hem de yakınları için oldukça stresli bir deneyimdir (Bilgin, 2017). Fiziksel hastalığın yanı sıra psiko- sosyal yükü de yüklenen hasta ve hasta yakını için yoğun bakım üniteleri kaygı kaynağıdır (Şahin, 2018). Anksiyete geçerli bir nedeni olmayan, kişinin değer sistemi ya da güvenlik örüntüsüne bir tehditten dolayı yaşanan belirsiz bir korku, kaygı, endişe ve huzursuzluk duygusudur. Biyolojik, psikolojik ve çevresel pek çok faktör anksiyete nedeni olabilir (Yıldırım, 2018; Ünsal,2008). Yoğun bakım hastalarının tedavisinde, cerrahi girişimler, tanı ve tedavi amaçlı invaziv ve noninvaziv işlemler, mekanik ventilasyon, endotrakeal aspirasyon, derin solunum ve öksürme egzersizleri, rehabilitasyon uygulamaları, günlük pansumanlar, pozisyon verme, hastayı monitörize etme, gibi uygulamalara başvurulmaktadır. Bu uygulamalar yoğun bakım hastalarında iyileşmenin yanı sıra hastaların anksiyete yaşamalarına neden olmaktadır (Uyar ve Akın Korhan,2011). Anksiyete, özellikle mekanik ventilasyon desteğinde olan hastalar başta olmak üzere yoğun bakım hastalarının %70 ile %80’inde ortaya çıkmaktadır (Adsay,2015). Yoğun bakım ünitesine yatışı yapılan hastaların; ölüm korkusu, beden bütünlüğünün bozulması, gelecek kaygısı, yakınlarından ve alıştığı çevreden ayrılma, ağrı ve invaziv girişimlerden kaynaklı anksiyete yaşadıkları görülmektedir (Şahin ve Buzlu,2016). Anksiyete birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışan birçok sistemi etkilemekte ve organizma gerekli işlemleri yapamaz hale gelmektedir (Sevinç,2014). Anksiyetenin yönetiminde, hastanın anksiyetesine biyokimyasal ya da genetik faktörlerin neden olup olmadığı, kriz veya acil bir durumda uygulanan tedavinin etkiliği, tedavi ve bakımı sekonder olarak etkileyebilen riskler gibi hastanın anksiyete düzeyini etkileyen bütün faktörler ele alınmalıdır. (Dedeli ve Durmaz Akyol, 2008; Adsay,2015).Keywords
Yoğun Bakım Hastası , Anksiyete, Psikiyatri Hemşireliği

Abstract

Intensive Care Units are the places in the hospitals in which the patients with severe physical condition are monitored and their life functions are supported. These are the places where special treatment methods are applied to the patients though the complex devices.Here, medical and surgial patients are provided with the most advanced technocogy, possible. Perhaps as a result, these units are considered where patients experience many stressors both physically and psychosocially. Being in an intensive care unit is a very stressful experience for both patients and their relatives. On the other hand, intensive care units are also a source of concern for patients and their relatives who undertake psychosocial burden in addition to physical illness.Anxiety is a vague sense of fear, worried, nervousness and restlessness that has no valid reason, is caused by a threat to the person's value system or security pattern. Many biological, psychological and environmental factors may be the cause of anxiety. In the treatment of intensive care patients, surgical interventions, invasive and noninvasive procedures for diagnosis and treatment, mechanical ventilation, endotracheal aspiration, deep breathing and coughing exercises, rehabilitation applications, daily dressings, positioning, monitoring of the patient are applied. These practices provide curing of patients but at the same time lead to anxiety in intensive care patients . Anxiety occurs in 70% to 80% of intensive care patients, especially patients with mechanical ventilation support. İntensive care unit patients experience anxiety, fear of death, disruption of body integrity, leaving their relatives and familiar environment, pain and anxiety caused by invasive procedures. Anxiety affects many systems that work in harmony with each other and the organism that is unable to perform the necessary procedures. In the management of anxiety, all factors affecting the patient's anxiety level should be considered, such as the risks of biochemical or genetic factors to the patient's anxiety, the effectiveness of the treatment applied in a crisis or emergency situation, and the risks that may affect the treatment and care secondary.Keywords
Intensive Care Patient, Anxiety, Psychiatric Nursing

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri