EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AMİLAZ ENZİMİNİN YERLİ ÜRETİM POTANSİYELİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
( )

Author : Arzu ÜNAL  Safiye Elif KORCAN, İjlal OCAK, Semra MALKOÇ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 9
Page :
Cite : Arzu ÜNAL Safiye Elif KORCAN, İjlal OCAK, Semra MALKOÇ, (2019). AMİLAZ ENZİMİNİN YERLİ ÜRETİM POTANSİYELİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 9, p. . Doi: .
    


Summary

Endüstriyel önemi olan pek çok proses, biyoteknolojik ve enzimatik süreçlerle çok daha kolay ve daha kısa sürede gerçekleşmektedir. Bu nedenle mikroorganizmalardan elde edilen enzimlerin endüstride kullanımı kaçınılmaz olmuştur. Mikrobiyal enzimlerin katalitik aktıvitesi bitkisel ve hayvansal enzimlere göre daha yüksek, daha stabildir. Bu enzimlerin endüstride kullanılması ile enerji gerektiren koşulların ortadan kalkması ekonomik açıdan yarar sağlamaktadır. Bu çalışmada ekmek kalitesinin artırılması amacıyla fırıncılık endüstrisinde kullanılan amilaz enziminin Türkiye’den izole edilen yerli mikroorganizmadan üretimi amaçlanmıştır. Çalışmada Trichoderma atroviride mikroorganizması (fungus) kullanıldı. Malt Extract Agar katı besiyerinde 30 0C’de 4 gün süreyle etüvde üretildi, çoğaltılan fungus +4 0C’de buzdolabında muhafaza edildi. Makraskobik ve mikroskobik olarak incelendi. Trichoderma atroviride’nin steril koşullarda Starch Yeast Extract Liquid Medium sıvı besiyerine ekimi yapıldı. Farklı karbon kaynaklarının mikrobiyal enzim aktivitesi üzerine etkisi araştırıldı. Bu amaçla karbon kaynağı olarak Şeker Fabrikası atığı melas ve Kağıt Fabrikası atığı sülfit likörü besiyerlerine eklendi. Enzim aktiviteleri 550 nm’de spektrofotometrede ölçüldü. Çalışma sonucunda 7. günde enzim aktivitesinin 385 U/ml değerine ulaştığı, melasın Trichoderma atroviride’den elde edilen amilaz enziminin aktivitesini artırdığı gözlendi. Yapılan çalışmada şeker fabrikası atığı olan melasın Trichoderma atroviride’den amilaz enzimi üretiminde alternatif karbon kaynağı olarak kullanımının yaygınlaştırılmasının Ar-Ge çalışmaları için ekonomik açıdan önemli olacağı sonucuna varıldı. Melasın mikroorganizma üremesini artırmasına bağlı olarak enzim sentezini ve enzim aktivitesini artırdığı kanısındayız. Çalışmamızın fermantasyon, geri kazanım, biyoproses ve enzim teknolojileri için Gri-Biyoteknoloji alanında bilim dünyası literatürüne katkı sağlayabileceğini düşünmekteyiz.Keywords
Amilaz enzimi, Trichoderma atroviride, Endüstriyel Biyoteknoloji

Abstract


Keywords

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri