EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GENÇ (BİNGÖL) İLÇESİ ÇEVRESİNDE DOĞAL YAYILIŞLI EKONOMİK DEĞERİ OLAN BAZI BİTKİLER
(SOME ECONOMICALLY VALUED PLANTS NATURALLY RANGED AROUND THE GENÇ (BINGÖL) DISTRICT )

Author : Azize DEMİRPOLAT  Ömer KILIÇ, Şinasi YILDIRIMLI, Eyüp BAĞCI  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 9
Page :
Cite : Azize DEMİRPOLAT Ömer KILIÇ, Şinasi YILDIRIMLI, Eyüp BAĞCI, (2019). GENÇ (BİNGÖL) İLÇESİ ÇEVRESİNDE DOĞAL YAYILIŞLI EKONOMİK DEĞERİ OLAN BAZI BİTKİLER. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 9, p. . Doi: .
    


Summary

Ekonomik değerli (tıbbi, aromatik, süs, etnobotanik, arıcılık, baharat, tıp, eczacılık, kozmetik, tekstil, boya, ziraat, tarım, gıda…) bitkilerin tanıtımları, doğada tespitleri, ekonomik kalkınmaya faydaları, üretimleri, korunmaları, reklamları daha profesyonelce, bilinçli, planlı, ciddi ve ekonomik kalkınma ile bu konudaki dışa bağımlılığımızı azaltıcı farkındalığıyla yapıldığında ülke, bölge ve ilimize yeni ufuklar açacak, bu değerli bitki türleriyle ismi anılacak, ekolojik dengenin bozulmamasına sebep olacak ve ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak potansiyeldedirler. Ekonomik özellikte doğal bitki potansiyeli yönünden oldukça zengin bir çeşitliliğe sahip olmamıza rağmen, bu potansiyelin ekonomik olarak değerlendirilmesi konusunda yetersiz durumdayız. Dolayısıyla bu özellikteki doğal bitki türlerimiz ülkemiz geleceği için çok değerli bir hazine ve ekonomik öneme sahip olup, bunların tespiti, muhafazası, tanıtımı, kullanımı, kültürü, ıslahı ve üretimine daha fazla önem verilmeli bu kapsamdaki çalışmalar sürekli desteklenmelidir. Bingöl- Genç ilçesi çevresinde 2018 vejetasyon döneminde yapılan bu çalışmada, doğal yayılışı olan bazı ekonomik değeri olan bitki türleri (Crateagus monogyna, Gundelia asperrima, Taraxacum hybernum, Orchis morio subsp. syriaca, Lotus gebelia, Dianthus carmelitarum, Convolvulus dorycnium subsp. dorycnium, Urtica dioica, Quercus robur subsp. pedunculiflora, Cicer incisum, Dianthus calocephalus, Acanthus dioscoridis var. brevicaulis, Marrubium astracanicum subsp. astracanicum, Silene compacta, Achillea milelifolium, Salvia multicaulis, Inula graveolens, Pisum sativum var. pumulio, Acantholimon acerosum var. acerosum, Rosa canina, Lamium maculatum, Trifolium angustifolium var. angustifolium, Origanum vulgare subsp. hirtum, Salvia brachyantha subsp. brachyantha, Lamium album, Salvia sclerae, Salvia trichoclada, Salvia argentea, Melilotus officinalis, Rubus sanctus, Vicia cracca subsp. stenophylla, Astragalus kurdicus var. kurdicus, Mentha longifolia subsp. typhoides, Melilotus alba, Helichrysum plicatum subsp. plicatum, Thymus haussknechtii, Ophrys apifera, Stachys lavandulifolia var. glabrescens) belirlenerek fotoğraflandı, tanıtıldı, kullanım alanlarına değinildi ve bunlarla ilgili koruma ve üretim yöntemleri önerildi.Keywords
Bingöl, Genç, Ekonomik Değerli Bitkiler

Abstract

When the introduction, determination in nature, benefits to economic development, production, protection and the advertising of economically valued plants made more professionally, more conscious, more planned, more serious and with the awareness of reducing the foreign dependence in this regard with economic development, these are in potential to expand horizons of our country, area and city, to be mentioned with this valuable plant species, maintain the ecological balance and seriously contribute the economy. Even though we have a rich variety in terms of natural plant potential with economic feature, we are inadequate to get benefit from this potential economically. Therefore, our natural plant species with this features, have great treasure and economic importance for the future of our country, more attention should be given to their identification, protection, promotion, usage, culture, improvement and protection, and the studies in this scope should always be supported. In this study, which is conducted in 2018 vegetation period around Bingöl-Genç district, some naturally ranged economically valued plants Crateagus monogyna, Gundelia asperrima, Taraxacum hybernum, Orchis morio subsp. syriaca, Lotus gebelia, Dianthus carmelitarum, Convolvulus dorycnium subsp. dorycnium, Urtica dioica, Quercus robur subsp. pedunculiflora, Cicer incisum, Dianthus calocephalus, Acanthus dioscoridis var. brevicaulis, Marrubium astracanicum subsp. astracanicum, Silene compacta, Achillea milelifolium, Salvia multicaulis, Inula graveolens, Pisum sativum var. pumulio, Acantholimon acerosum var. acerosum, Rosa canina, Lamium maculatum, Trifolium angustifolium var. angustifolium, Origanum vulgare subsp. hirtum, Salvia brachyantha subsp. brachyantha, Lamium album, Salvia sclerae, Salvia trichoclada, Salvia argentea, Melilotus officinalis, Rubus sanctus, Vicia cracca subsp. stenophylla, Astragalus kurdicus var. kurdicus, Mentha longifolia subsp. typhoides, Melilotus alba, Helichrysum plicatum subsp. plicatum, Thymus haussknechtii, Ophrys apifera, Stachys lavandulifolia var. glabrescens) are photographed, introduced, mentioned about their usage areas by determining them, and protection and production methods about them are proposed.Keywords
Bingöl, Genç, Economically Valued Plants

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri