EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HARRAN ÜNİVERSİTESİ OSMANBEY KAMPÜSÜ ULAŞIM ARAÇLARINDA İÇ HAVA KALİTESİ PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(INVESTIGATION OF INTERNAL AIR QUALITY PARAMETERS IN HARRAN UNIVERSITY-OSMANBEY CAMPUS TRANSPORTATION VEHICLES )

Author : Tuba RASTGELDİ DOĞAN  Melek YILDIZ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 9
Page :
Cite : Tuba RASTGELDİ DOĞAN Melek YILDIZ, (2019). HARRAN ÜNİVERSİTESİ OSMANBEY KAMPÜSÜ ULAŞIM ARAÇLARINDA İÇ HAVA KALİTESİ PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 9, p. . Doi: .
    


Summary

Ulaşım rahatlığı kentlerin ekonomik ve sosyal gelişmişliğini, yaşanılabilirlik kalitesini belirleyen en etkili faktörlerden biridir. İnsanların evlerine, iş yerlerine ve okullarına kolaylıkla gidebilmeleri, sosyal yaşamlarında ulaşım açısından bir sıkıntıyla karşılaşmamaları önemli bir konudur. Dünya genelinde hem çevresel olarak hemde ekonomik açısından toplu taşıma (metro, otobüs vb.) araçları tercih edilmektedir.İnsanlar günlük olarak zamanlarının %7’lik bir kısmını toplu taşıma arçlarında geçirmektedir. Otobüsler, iç ortamdaki hava kirleticilerin üretildiği ve dış ortamdan içeri giriş olan sınırlı bir alandır. İç ortamda havada bulunan kirletici düzeyleri genel olarak; dışa göre 2 ile 5 kat, bazı istisna durumlarda ise 100 katan daha fazla olabilmektedir. Günümüzde insanların otobüs iç ortamında hava kirleticiline maruz kalması ve sağlıkla ilgili risk oluşması bir endişe kaynağı haline gelmiştir. Türkiye’de en çok kullanılan toplu taşıma araçları otobüslerdir. Bu kadar yoğun tercih edilmesi hem otobüs kullanıcıları hem de çalışanlar için olumsuz sonuçlara sebep olabilmektedir. Standartların altındaki IAQ (iç hava kalitesi)'nin performansı, sağlığı ve konforu olumsuz etkilediği kabul edilmektedir. IAQ’de CO2 (karbondioksit) konsantrasyonu kirliliğin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Kapalı ortamda uzun süreli yüksek CO2 konsantrasyonuna maruz kalmak bazı sağlık semptomlarına (kusma, baş dönmesi, konsantrasyon eksikliği, baş ağrısı vb.) ve CO (karbonmonoksit) zehirli bir gazdır ve CO’e maruz kalma ölümlere neden olabilir. Bu nedenle, yolcuların sağlıklı olmalarını sağlamak için IAQ'nun düzenlenmesi için doğru izleme ve tahmin teknikleri gereklidir. Harran üniversitesi tarihin en köklü üniversitelerindendir. Üniversitenin Osmanbey Kampüsünde yaklaşık 17 bin öğrencisi bulunmakta olup ayrıca eğitim ve uygulama hastahaneside kampüste yer almaktadır. Kampüse gelen yolcu profiline bakıldığında büyük çoğunluğu öğrenciler, hastalar, akademik personeller, hasta yakınları ve ziyaretçiler oluşturduğu için otobüsler oldukça kalabalık olmaktadır. Bu çalışmada şanlıurfa merkez ile Harran Üniversitesi osmanbey kampüsü arasında (22 km) gidip gelen otobüslerde CO,CO2, sıcaklık ve bağıl nem seviyesini belirlemek amaçlı ölçümler hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 2 periyotta Ocak-Mart aylarında saat 8:00-17:00 yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar ASHRAE (American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers) standartı olan CO2 1000 ppm, Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’ne göre 8 saatlik CO maruziyeti için 10 ppm sınır ile mukayese edilmiştir. Sonuçlarda otobüs ortamında hafta içi CO2’ konsantrasyonun standartı aştığı, haftasonu ise aşmadığı tespit edilmiştir. Toplu taşımacılıkta CO ve CO2 seviyeleri, dış ortam seviyesinden daha fazla olması hem yolcu sayısına hemde yetersiz havalandırmanın neden olduğu tespit edilmiştir.Keywords
İç Hava Kalitesi, Otobüslerde CO2 seviyesi, Harran üniversitesi...

Abstract

The convenience in public transportation is one of the most significant factors that determine the economic and social development of cities and the quality of livability. It is important that people can easily travel to their homes, workplaces and schools, and they do not have any problems in terms of transportation in their social lives. Public transportation vehicles (metro, bus, etc.) are globally preferred both in terms of environment and economic reasons. On a daily basis, people spend 7% of their time on public transport vehicles. Buses have a limited area in which indoor air pollutants are produced togother with the input received from outside environment. The levels of pollutants in indoor air general are generally 2 to 5 times higher than outdoor air, and can sometimes be more than 100 times in some exception cases. Nowadays, exposure to air pollutants and possible risks of health have become a issue of concern for people. In Turkey, the most commonly used public transport are buses. The use of buses so frequently can lead to negative consequences for both bus drivers and employees. It is commonly accepted that IAQ (indoor air quality) levels under the standards affect performance, health and comfort negatively. The concentration of CO2 (carbon dioxide) in the IAQ is considered to be an indicator of pollution. Exposure to high CO2 concentrations for a long period of time may cause some health symptoms (such as dizziness, vomiting, headache, lack of concentration, etc.) and, as CO (carbon monoxide) is a toxic gas, exposure to CO may end up with death. Accurate monitoring and estimation techniques are therefore necessary to regulate IAQ to ensure that passengers are healthy. Harran University is one of the oldest universities in history. The university has about 17 thousand students in the Osmanbey Campus and the Research and Application Hospital is also located on the campus. Considering the usual passenger profile travelling to the campus, the buses are quite crowded because the majority of travellers are students, patients, academic staff, patient relatives and visitors. In this study, measurements for CO, CO2, temperature and relative humidity levels in buses that provide transportation between Sanlıurfa city center and Harran University, Osmanbey Campus (22 km) were carried out on weekdays and at weekends over the course of two periods between January and March at 8:00 to 17:00. The results obtained were compared with the ASHRAE standard CO21000 ppm and with a 10 ppm limit for 8 hours CO exposure according to the Air Quality Assessment and Management Regulation. It was found that the CO2 concentration in the bus environment over the weekdays exceeded the standard and did not exceed the standard at the weekend. It has been identified that higher levels of CO and CO2 in public transport were caused by both the number of passengers and inadequate ventilation.Keywords
Indoor Air Quality, CO2 level in buses, Harran University...

Advanced Search


Announcements

    Haziran Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    Haziran ayında yayınlanacak Sayımız için  20 Mayıs Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri