EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MARDİN, DİYARBAKIR VE GAZİANTEP’TE GÜNEŞTE KURUTULAN ÜZÜMLERİN SPME/GC-MS METODUYLA UÇUCU BİLEŞENLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARİSON OF VOLATİLE COMPONENTS VİA SPME/GC-MS METHOD OF GRAPES DRYED İN THE SUN İN MARDİN, DİYARBAKIR AND GAZİANTEP )

Author : Adil UMAZ  M.Fırat BARAN, Muhammed GÜNGÖREN, Kader UMAZ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 9
Page :
Cite : Adil UMAZ M.Fırat BARAN, Muhammed GÜNGÖREN, Kader UMAZ, (2019). MARDİN, DİYARBAKIR VE GAZİANTEP’TE GÜNEŞTE KURUTULAN ÜZÜMLERİN SPME/GC-MS METODUYLA UÇUCU BİLEŞENLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 9, p. . Doi: .
    


Summary

Mardin, Diyarbakır ve Gaziantep illerinde yoğun olarak üzüm yetiştiriciliği yapılmaktadır. 3 farklı ilden üzümler toplandı ve güneşte kurutuldu. Kurutulan üzümlerin uçucu bileşenleri Katı Faz Mikro Ekstraksiyon/Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (SPME/GC-MS) yöntemiyle belirlendi. Mardin üzüm örneğinde Hidroksi sitronelal (% 29,58), Dietil fitalat (% 18,89), Palmitik asit (% 6,92), ?-farnesen (% 5,85) ve İzopropil miristat (% 3,21) uçucu ana bileşen, Diyarbakır üzüm örneğinde Etil palmitat (% 47,96), Pentadekanolid (%15,48), Limonen (% 12,02) ve Etil oktanat (% 6,27) uçucu ana bileşen ve Gaziantep üzüm örneğinde ise ?-farnesen (% 33,55), Sedril asetat (%7,15), Hekzil hekzanoat (% 6,89), Asetoin (% 6,72), Etil oktanoat (% 6,32), Pelargonaldehid (% 6,07), Limonen (% 5,94), ß-bisabolen (% 5,79) ve Eugenol (% 4,58) uçucu ana bileşenleri tespit edilmiştir. Bu illerin üzümlerinin uçucu bileşenlerinin karşılaştırılması yapılmıştır.Keywords
Üzüm, uçucu bileşenler ve SPME/GC-MS

Abstract

Grape cultivation is intensively done in Mardin, Diyarbakır and Gaziantep provinces. Grapes were collected from 3 different provinces and dried in the sun. Volatile components of dried grapes were determined by Solid Phase Micro Extraction/Gas Chromatography-Mass Spectrometry (SPME/GCMS) method. In Mardin grape sample, Hydroxy citronellal (29,58%), Diethyl phthalate (18,89%), Palmitic acid (6,92%), ?-farnesene (5,85%) and Isopropyl myristate (3,21%) volatile main component, in Diyarbakır grape sample, Ethyl palmitate (47.96%), Pentadecanolide (15.48%), Limonene (12.02%) and Ethyl octane (6.27%) volatile main component and in Gaziantep grape sample, ?-farnesene (33,55%), Cedril acetate (7,15%), Hexyl hexanoate (6,89%), Acetoin (6,72%),Ethyl octanoate (6,32%), Pelargonaldehyde (6,07%), Limonene (5,94%), ß-bisabolen (5,79%) and Eugenol (4,58%) volatile main components were detectedKeywords
Grape, volatile components and SPME/GC-MS

Advanced Search


Announcements

    Aralık Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    Aralık ayında yayınlanacak Sayımız için  25 Kasım Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri