EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KETENCİK BİTKİSİNİN (Camelina sativa (L.) Crantz) YEM POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI
(INVESTIGATION OF FEED POTANTIAL OF (Comalina sativa (L.) Crantz) CAMELINA PLANT )

Author : Seyithan SEYDOŞOĞLU  Uğur SEVİLMİŞ, Deniz SEVİLMİŞ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 10
Page :
Cite : Seyithan SEYDOŞOĞLU Uğur SEVİLMİŞ, Deniz SEVİLMİŞ, (2019). KETENCİK BİTKİSİNİN (Camelina sativa (L.) Crantz) YEM POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 10, p. . Doi: .
    


Summary

Ketencik (Camelina sativa (L.) Crantz), tek yıllık yağlı tohumlu bir bitkidir. Marjinal alanlarda yetiştirmeye elverişli, düşük girdi gerektiren, yüksek yağ içeriğine (>%30) sahip olması ve insan tüketimine uygun olmaması nedeniyle ketenciği biyo-yakıtlar için çekici bir ürün haline dönüştürmektedir. Gıda amaçlı tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için, biyoyakıt üretiminde kullanılan yağlı tohumlu bitkilerin insan gıdası harici kaynaklarından ve marjinal tarım alanlarından üretilmesi gerekmektedir. Bu özellikleri nedeniyle biyodizel üretimi için alternatif kaynak olarak son yıllarda popülarite kazanmaya başlamıştır. Ketencik tohumlarının yağ ekstraksiyonundan sonraki yan ürünleri, yaklaşık %45 protein, %13 lif ve %5 mineral içeriği ile, kolza tohumu küspesi ile benzer özellikler göstermektedir. Son yıllarda ketencik küspesi ile ilgili birçok yeni çalışma yapılmaya başlanmıştır. Bu derleme, ketenciğin hayvan beslemedeki potansiyel kullanım alanları üzerine yapılmış uluslararası çalışmaları incelemeyi amaçlamaktadır.Keywords
Ketencik, Camelina sativa, küspe, hayvan besleme

Abstract

Camelina (Camelina sativa L. Crantz) is an annual oilseed crop. Due to its low input requirement, high oil content (> 30%) and suitablity to marginal areas, its popularity is increasing as a biofuel product. For the sustainability of agricultural production, the oilseed plants used in the production of biofuels must be produced from non-food sources and marginal agricultural areas. Due to these features, it has gained popularity as an alternative source for biodiesel production in recent years. The by-products of the camelina seeds after oil extraction show similar characteristics to the rapeseed meal with about 45% protein, 13% fiber and 5% mineral content. In recent years, many new studies have started to be carried out on camelina meal. This review aims to analyze the international studies on the potential uses of camelina meal in animal feeding.Keywords
Camelina, Camelina sativa, meal, animal feeding

Advanced Search


Announcements

    HAZİRAN Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    HAZİRAN ayında yayınlanacak Sayımız için  20 MAYIS Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri