EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SU KÜLTÜRÜNDE YETİŞTİRİLEN SÜMBÜL (Hyacinthus orientalis “Fondant”) BİTKİSİNİN YAPRAK VE SOĞAN GELİŞİMİNE TUZ (NaCl) KONSANTRASYONLARININ ETKİSİ
(THE EFFECT OF SALT (NaCl) CONCENTRATIONS ON LEAF AND BULB DEVELOPMENT OF HYACINTH (Hyacinthus orientalis “Fondant”) GROWING IN WATER-CULTURE )

Author : Arzu ÇIĞ  Arzu KOÇAK  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 10
Page :
Cite : Arzu ÇIĞ Arzu KOÇAK, (2019). SU KÜLTÜRÜNDE YETİŞTİRİLEN SÜMBÜL (Hyacinthus orientalis “Fondant”) BİTKİSİNİN YAPRAK VE SOĞAN GELİŞİMİNE TUZ (NaCl) KONSANTRASYONLARININ ETKİSİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 10, p. . Doi: .
    


Summary

Bu çalışmada bir süs bitkisi olan sümbüle (Hyacinthus orientalis “Fondant”) su kültüründe uygulanan tuz konsantrasyonlarının yaprak ve soğanlara yaptığı etkiler belirlenmiştir. Su kültüründe ½ oranında seyreltilmiş Hoagland besin çözeltisi kullanılmıştır. Su kültürü içine tuz uygulanmayan kontrol grubuyla (T0) beraber dört farklı konsantrasyon (500 (T1), 1000 (T2), 2000 (T3) ve 4000 ppm (T4)) tuz (NaCl) uygulaması yapılmıştır. Sümbül soğanları, içlerinde 1:1 oranlarında torf:perlit karışımı bulunan saksılara dikilerek; yapraklar çıkana kadar laboratuvarda tutulmuştur. Su kültürüne alınan sümbüllere çiçeklenme aşamasında tuz uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda uygulamalara göre en düşük ve en yüksek ortalama değerler yaprak sayısı, yaprak uzunluğu, yaprak genişliği, soğan ağırlığı, soğan uzunluğu ve soğan genişliğinde sırasıyla 6.000-7.026 adet (T4-T3), 107.401-254.343 mm (T4- T1), 20.723-29.769 mm (T3-T1), 20.35-24.900 g (T4-T3), 32.364-36.724 mm (T4-T3) ve 35.215- 36.618 mm (T4-T3) olarak tespit edilmiştir. Uygulamalara ait ortalama değerler arasındaki fark soğan genişliğinde istatistik olarak önemsiz bulunurken; yaprak sayısı, yaprak uzunluğu ve yaprak genişliği ortalamaları arasındaki fark p<0.001 düzeyinde; soğan ağırlığında p<0.05 ve soğan uzunluğunda p<0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur. Çalışmanın sonunda 4000 ppm’lik tuz uygulamasının (T4) yaprak ve soğan gelişimine olumsuz etki yaptığı belirlenmiştirKeywords
Hyacinthus orientalis, Soğan, Su Kültürü, Sümbül, Tuz, Yaprak.

Abstract

In this study, the effects of salt concentrations applied to hyacinth (Hyacinthus orientalis “Fondant”) on leaves and bulbs were determined in water culture. In water culture, a solution of ½ percent diluted Hoagland nutrient solution was used. Four different concentrations (500 (S1), 1000 (S2), 2000 (S3) and 4000 ppm (S4)) salt (NaCl) were applied together with the control group (T0) which was not salted into the water culture. Hyacinth bulbs were planted in pots with peat:perlite mixture in 1:1 ratio. They were kept in the laboratory until leaves emerged. The hyacinths taken into the water culture were applied with salt in the flowering stage. At the end of the study, according to the applications the lowest and highest average values were in the number of leaf, leaf length, leaf width, bulb weight, bulb length and bulb width as 6.000-7.026 pieces (S4-S3), 107.401-254.343 mm (S4- S1), 20.723-29,769 mm (S3-S1), 20.35-24.900 g (S4-S3), 32.364-36.724 mm (S4-S3) and 35.215- 36.618 mm (S4-S3), respectively. The difference between the average values of the applications was statistically insignificant in bulb width; the difference between leaf number, leaf length and leaf width averages at p <0.001; bulb weight at p <0.05 and bulb length at p <0.01 level was found to be significant. At the end of the study, it was determined that 4000 ppm salt application (S4) had a negative effect on leaf and bulb growth.Keywords
Bulb, Hyacinth, Hyacinthus orientalis, Leaf, Salt, Water Culture

Advanced Search


Announcements

    Mart Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    Mart ayında yayınlanacak Sayımız için  25 Şubat Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri