EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SİYAH ASKER SİNEĞİNİN (Hermetia illucens L.) BİYODİZEL KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF BLACK SOLDIER FLY (Hermetia illucens L.) AS A BIODIZEL SOURCE )

Author : Emin BİLİGİLİ  Seyithan SEYDOŞOĞLU, Uğur SEVİLMİŞ, Yasemin VURARAK  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 11
Page :
Cite : Emin BİLİGİLİ Seyithan SEYDOŞOĞLU, Uğur SEVİLMİŞ, Yasemin VURARAK, (2019). SİYAH ASKER SİNEĞİNİN (Hermetia illucens L.) BİYODİZEL KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 11, p. . Doi: .
    


Summary

Dünyanın en büyük biyokütlelerinden biri böceklerdir ve bir böcek türü olan siyah asker sineği (Hermetia illucens L.) son yıllarda dikkati üzerine çekmiştir. Bu tür gıda ile rekabet etmeden, küresel ölçekte önemli bir çevresel sorun halinde olan hayvan gübresi ve sebze atıkları gibi organik atıkları, larva aşamasında iken %32-58 oranda protein ve %15-40 oranında yağa dönüştürme özelliğine sahiptirler. Larvaların işlenmesi sonucu ortaya çıkan hücre döküntülerinin kanatlılar ve balıkların yemine karıştırıldığında ikame yağlı tohumlardan elde edilen proteinlerin yerini başarıyla doldurabildiği farklı ülkelerde yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. Larvaların işlenmesi sonrası oluşan yağdan %90 verimle elde edilen biyodizelin ise yürütülmüş çalışmalarda ASTM D6751 ve EN 14214 biyodizel standartlarına uyumlu olduğu belirlenmiştir. Bu derleme, temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak siyah asker sineği biyodizeli konusunda yapılmış uluslararası çalışmaların değerlendirilmesini yapmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.Keywords
Siyah Asker Sineği, larva, yağ, biyodizel

Abstract

One of the largest biomass in the world is insects, and an insect species named black soldier fly (Hermetia illucens L.) is taking attention in recent years. This species have the ability to convert organic wastes such as animal manure and vegetable wastes, which are an important environmentalproblem on a global scale, to protein and protein content of 32-58% and 15-40%, while they are at larval stage, without competing with food. It has been shown in different countries that cell debris resulting from the processing of larvae can successfully replace the proteins obtained from substitute oil seeds when mixed with poultry and fish feed. The biodiesel obtained from the oil obtained after processing the larvae in 90% yield was found to comply with ASTM D6751 and EN 14214 biodiesel standards. This review has been prepared to evaluate the international studies on black soldier fly biodiesel in terms of a clean renewable energy source and to raise awareness.Keywords
Black Soldier Fly, larva, fat, biodiesel

Advanced Search


Announcements

    HAZİRAN Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    HAZİRAN ayında yayınlanacak Sayımız için  20 MAYIS Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri