EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FARKLI DORMANSİ GİDERME VE PRİMİNG UYGULAMALARININ Citrullus colocynthis TOHUMLARININ ÇİMLENME VE FİDE BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
(THE EFFECTS OF DIFFERENT METHODS TO BREAK SEED DORMANCY AND SEED PRIMING ON GERMINATION AND SEEDLING GROWTH OF citrullus colocynthis )

Author : Mahdi GHİYASİ  Reza AMİRNİA, Amir RAHİMİ, Gülen ÖZYAZICI  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 11
Page :
Cite : Mahdi GHİYASİ Reza AMİRNİA, Amir RAHİMİ, Gülen ÖZYAZICI, (2019). FARKLI DORMANSİ GİDERME VE PRİMİNG UYGULAMALARININ Citrullus colocynthis TOHUMLARININ ÇİMLENME VE FİDE BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 11, p. . Doi: .
    


Summary

Bu çalışma, Citrullus colocynthis tohumunda dormansinin giderilmesinin farklı yöntemleri ve tohum priminginin (ekim öncesi tohum uygulamaları) çimlenme ve fide büyümesi üzerine etkisinin belirlenmesi amacı ile Urmia Üniversitesi Ziraat Fakültesi Agronomi Bölümünde 2014 yılında yapılmıştır. Deneme tesadüf parsellerinde faktöriyel deneme desenine göre kurulmuştur. Araştırmada, dormansi giderme uygulamaları (kontrol, % 8 sülfürik asit, skarifikasiyon, 6 hafta soğuğa maruz tutma) ve tohum primingi uygulamaları (kontrol, %2.5 KNO3, %2.5 KH2PO4, hidropriming, hardening) olmak üzere iki faktör ele alınmıştır. Sonuçlar, araştırmada uygulanan tüm dormansi giderme yöntemlerinin çimlenme ve fide gelişmesinde olumlu etki yaptıklarını göstermektedir. Çalışmada, son çimlenme oranı, çimlenme indeksi, ortalama çimlenme süresi, çimlenme hızı katsayısı sırasıyla % 85, 40.03, 8.3 ve 35.00 olarak bulunmuştur. Ayrıca sülfürik asit ve hardnening uygulamasında fide kuru ağırlığı 58.74 ve 46.02 mg olarak tespit edilmiş ve diğer muamelerle anlamlı fark göstermiştir.Keywords
Citrullus colocynthis, dormansi, priming, çimlenme

Abstract

In order to study the effects of different methods of seed dormancy breaking and priming (presowing seed treatments) treatments on germination and seedling growth of Citrullus colocynthis an experiment was conducted in Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Urmia University in 2014 based on completely randomized design with three replications. Evaluated factors were seed braking 21dormancy methods with four levels (Control, Sulfuric acid 80%, seed scarification with sand and seed stratification for six weeks) and seed priming with four levels (Control, KNO3 2.5%, KH2PO4 2.5%, Hydropriming and Hardening). The results indicated that all studied methods of breaking seed dormancy and combined administration of seed priming effectively improved germination and vigor of Citrullus colocynthis. Sulfuric acid and hardening treatments have greatest impact in improving the germination and vigor. Based on the comparison of the interaction of these treatments the final germination percentage, germination index, mean germination time, coefficient of velocity of germination were 85%, 40.03, 8.3 and 35.00 respectively. Also recorded seedling dry weights of sulfuric acid and Hardening treatments were 58.74 and 46.02 mg, respectively, which was significantly different from other treatmentsKeywords
Citrullus colocynthis, dormancy, priming, germination

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri