EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KAHRAMANMARAŞ İLİNDE YETİŞEN KARADUTLARIN (Morus nigra L.) POMOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
(DETERMİNATİON OF POMOLOGİCAL CHARACTERİZATİON OF BLACK MULBERRY (morus nigra l.) GROWN İN KAHRAMANMARAŞ PROVİNCE )

Author : Serkan ARAS  Muhammet Ali GÜNDEŞLİ, Remzi UĞUR, Osman ÖZATAR, Mürüvvet ILGIN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 11
Page :
Cite : Serkan ARAS Muhammet Ali GÜNDEŞLİ, Remzi UĞUR, Osman ÖZATAR, Mürüvvet ILGIN, (2019). KAHRAMANMARAŞ İLİNDE YETİŞEN KARADUTLARIN (Morus nigra L.) POMOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 11, p. . Doi: .
    


Summary

Bu çalışma, Kahramanmaraş ili ve merkez ilçesinde doğal olarak yetişen, seleksiyonla elde edilmiş, 15 adet değişik karadut (Morus nigra L.) genotipinde, 2015 ve 2016 yıllarında yürütülmüştür. Çalışmada farklı lokasyonlarda bulunan karadutun meyve eni ve boyu (mm), meyve ağırlığı (g), meyve sapı uzunluğu (mm), meyve sapı kalınlığı (mm), suda çözünebilir kuru madde (SÇKM) (%), pH ve titre edilebilir asitlik (TEA) (%) içeriklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu parametrelerden elde edilen sonuçlarda istatistiksel olarak % 5 düzeyinde önemli farklılıkların olduğu belirlenmiştir. Pomolojik incelemelerde ise meyve eni 13.64-20,38 mm, meyve boyu 23,36-30,86 mm, meyve yaş ağırlığı 3,54-8,03 g, pH 2,65-3,54, titre edilebilir asit miktarı (TEA) sitrik asit olarak % 1.75-3,51, suda çözülebilir kuru madde (SÇKM) miktarı % 14,00-20.00 Brix, olarak belirlenmiştir. Çalışmada 15 numaralı genotipten ümitvar sonuçlar elde edilmiştirKeywords
Morus nigra, fruit characteristics, selection,

Abstract

This study was conducted on 15 different black mulberry (Morus nigra L.) genotypes in Kahramanmaras province in 2015 and 2016. The aim of study was a determine the effects of different locations on black mulberry fruit features such as fruit width, length, fresh weight, fruit panicle length, fruit panicle thickness, Ph , titratable acid, water-soluble acid solids (TTS). By the aim, ramdomly one black mulberry trees signed in each locations and it was designed each replication was represented by one tree. According to the results obtained, pomological characteristics were determined as fruit width 13.64-20,38.56 mm, length 123,36-30,86 mm, fresh weight 3,54-8,03, pH 2,65-3,54, titratable acid (TA) %1.37-2.24 ml in malic acid equivalent, water-soluble acid solids (TTS) %14,00-20.00°Brix. Genotype 15 had the highest score in this selection for recommendation to growersKeywords
Morus nigra, fruit characteristics, selection,

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri