EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ŞANLIURFA EKOLOJİK KOŞULLARINDA FARKLI EKİM SIKLIKLARININ GUAR FASULYESİ (Cyamopsis tetragonobla (L.) Taub.)'NİN TARIMSAL KARAKTERLERE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
(SANLIURFA IN ECOLOGICAL CONDITIONS GUAR BEANS OF DIFFERENT OCTOBER FREQUENCY (Cyamopsis tetragonobla (L.) Taub.) INVESTIGATION OF EFFECTS ON CHARACTER )

Author : Zeynep KARAGÖZLÜ  Mustafa OKANT  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 11
Page :
Cite : Zeynep KARAGÖZLÜ Mustafa OKANT, (2019). ŞANLIURFA EKOLOJİK KOŞULLARINDA FARKLI EKİM SIKLIKLARININ GUAR FASULYESİ (Cyamopsis tetragonobla (L.) Taub.)'NİN TARIMSAL KARAKTERLERE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 11, p. . Doi: .
    


Summary

Araştırma, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eyyübiye kampüsü uygulama alanında yaz sezonunda kurulmuştur. Araştırma; tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Denemede; 5 farklı ekim sıklığında 15, 30, 45, 60 ve 75 cm olacak şekilde parseller oluşturulmuştur. Çalışmada; bitki boyu 100.61-82,43 cm, yaprak sayısı 202.51-825.90 adet, yeşil ot verimi 2327.00-1376,40 kg/da kuru ot verimi 636.28-406,54 kg/da 100 tane ağırlığı 2.67-3.72 g, tane verimi 40.58-67,09 kg/da, kuru ot için ham protein oranı 18.76-20.70 %, tane için ham protein oranı 25.53-30.62 % değerleri arasında değişim göstermiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, Şanlıurfa ili iklim ve toprak koşullarında verim değerleri incelendiğinde guar fasulyesi için 15-75 cm sıra aralığı ile ekilmesi önerilebilir.Keywords
Guar fasulye, yeşil ve kuru ot verimi, tohum verimi, ham protein oranı

Abstract

The research was established in Harran University, Faculty of Agriculture, Eyyübiye Campus in the summer season. Research; The randomized blocks were carried out with 3 replications according to the experimental design. In the trial; The parcels were formed as 15, 30, 45, 60 and 75 cm at 5 different planting frequencies. Study; plant height 100.61-82.43 cm, the number of leaves 202.51-825.90 pieces, the yield of green grass 2327.00-1376,40 kg / ha of dry grass yield 636.28-406.54 kg / da 100 grain weight 2.67-3.72 g, grain yield 40.58- 67,09 kg / ha, the rate of crude protein for hay 18.76- 20.70%, 25.53-30.62% values for the grain protein ranged between. According to the results obtained in the study, when the yield values are examined in climatic and soil conditions of Şanlıurfa province, it may be suggested to plant 15-75 cm row spacing for guar beans.Keywords
Guar beans, green and dry grass yield, seed yield, crude protein ratio

Advanced Search


Announcements

    Aralık Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    Aralık ayında yayınlanacak Sayımız için  25 Kasım Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri