EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BAZI TEK YILLIK BAKLAGİL YEM BİTKİLERİNDE AZOTLU GÜBRELEMENİN VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ
(THE EFFECT OF FERTILIZATION ON NODULATION, GRASS YIELDS AND QUALITY CHARACTERISTICS )

Author : Nidal YÜCEL  Gülşah BENGİSU  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 11
Page :
Cite : Nidal YÜCEL Gülşah BENGİSU, (2019). BAZI TEK YILLIK BAKLAGİL YEM BİTKİLERİNDE AZOTLU GÜBRELEMENİN VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 11, p. . Doi: .
    


Summary

Bu araştırma, Şanlıurfa ili Harran ovası ekolojik koşullarında kışlık tek yıllık bazı baklagil yem bitkilerinde azotlu gübrelemenin nodulasyon, ot verimi ve kalite özellikleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla 2017-18 yıllarında Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eyübiye Kampüsü araştırma alanında tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Çalışmada ana parselleri baklagil yembitkileri (adi fiğ, Macar fiği ve yem bezelyesi), alt parselleri ise azot dozları (0, 5, 10, 15 kg/da) oluşturmuştur. Araştırma bulgularına göre ilk çiçeklenme gün sayısı karakterinin, en erken 103.00 gün ile adi fiğde 5,10 ve 15 kg/da azot dozundan ve Macar fiğinin 10 ve 15 kg/da azot dozundan, % 50 çiçeklenme gün sayısı karakterinin en erken 107.00 gün ile yem bezelyesinde 5,10 ve 15 kg/da azot dozundan, bitki boyu karakterinin en yüksek değeri yem bezelyesinin 15 kg/da azot dozundan 73.60 cm, en yüksek bitki başına dal sayısının yem bezelyesinde 15 kg/da azot dozundan 18.60 adet, yeşil ot verimi karakterinin en yüksek değeri 2496.60 kg/da ile Macar fiğinin 10 kg/da azot dozundan, en yüksek kuru ot veriminin 546.40 kg/da ile Macar fiğinin 10 kg/da azot dozundan, kuru otta en yüksek protein oranı %32.62 ile adi fiğin 15 kg/da azot dozundan elde edilmiştir. Şanlıurfa ve benzer ekolojilerde sonbahar ekimlerinde Macar fiğinin yem bezelyesi ve adi fiğden daha yüksek yeşil ot ve kuru ot verimi sağladığı, ot kalitesi dikkate alındığında ise adi fiğin 15 kg/da azot dozu önerilebilir.Keywords
Yeşil ot verimi, kuru ot verimi, ham protein oranı ve azotlu gübreleme

Abstract

This study was carried out in Harran University in 2017-18 Harran University Faculty of Agriculture in Eyübiye Campus in order to determine the effect of nitrogen fertilization on some nodules, weed yield and quality characteristics of some winter legumes in ecological conditions of Harran plain in Şanlıurfa province. . In the study, the main parcels were leguminous crops (common vetch, Hungarian vetch and fodder peas), while sub-parcels produced nitrogen doses (0, 5, 10, 15 kg/da). According to the findings of the research, the first flowering day number character, at the earliest 103.00 days, with the common vetch 5,10 and 15 kg/da nitrogen dose and 10 and 15 kg/da nitrogen dose of Hungarian vetch, 50 % the number of days of flowering with the earliest 107.00 days. peas 5,10 and 15 kg/da of nitrogen dose, the highest value of the height of the plant height of 15 kg/ha of the feed peas 73.60 cm, the highest number of branches per plant 15 kg/da of the number of branches in the nitrogen dose18.60, the green grass yield character the highest value of 2496.60 kg/da of Hungarian vetch 10 kg/da of nitrogen dose, the highest dry grass yield of 546.40 kg/da with 10 kg/da of Hungarian vetch nitrogen dose, the highest protein in dry grass with 32.62 % of the common vetch 15 kg and nitrogen. In the case of autumn planting in Şanlıurfa and similar ecologies, it can be suggested that Hungarian vetch provides higher green grass and hay yield than feed peas and common vetch and 15 kg/da nitrogen dose of common vetch is considered when considering weed qualityKeywords
Green grass yield, hay yield, crude protein content and nitrogen fertilization

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri