EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FARKLI KARIŞIM ORANLARINDAKİ İNEK, AT VE DEVE GÜBRESİNDEN ANAEROBİK FERMANTASYONLA BİYOGAZ ÜRETİMİ
(BIOGAS PRODUCTION FROM COW, HORSE AND CAMEL MANURES WITH DIFFERENT MIXTURE RATES BY ANAEROBİC FERMANTATION )

Author : Nurlan AKHMETOV  İrfan AR  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 12
Page :
Cite : Nurlan AKHMETOV İrfan AR, (2019). FARKLI KARIŞIM ORANLARINDAKİ İNEK, AT VE DEVE GÜBRESİNDEN ANAEROBİK FERMANTASYONLA BİYOGAZ ÜRETİMİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 12, p. . Doi: .
    


Summary

Bu çalışmada biyogaz üretiminde inek, at ve deve gübresi farklı karışım oranlarında kullanarak elde edilecek biyogaz miktarlarının ve biyogaz üretimi açısından en uygun karışım oranlarının belirlenmesi amacıyla deneyler gerçekleştirilmiştir. Laboratuvar ölçekli anaerobik fermantasyon deneyleri laboratuvar ortamında 500 mL’lik cam şişelerde, kesikli fermantasyon yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Deneyler mezofilik sıcaklık şartları altında (35?C), 34 gün boyunca yürütülmüştür. Deneylerde % 4 kuru madde oranı, % 10 aşılama oranı ve 3 farklı gübre ile 10 farklı bileşime sahip deney karışımları oluşturulmuştur. Deneylerden elde edilen verilerin analizi sonucunda en yüksek biyogaz üretiminin 192 mL/gün ile kuru madde oranı % 4, inek ve at gübresi oranı (50/50) ve aşılama oranı % 10 olan R7 uygulamasında elde edildiği belirlenmiştir. Yapılan deneyler sonucu elde edilen biyogazın metan (CH4) içeriğinin % 2 ile % 46 arasında değiştiği gözlenmiştir. Düşük biyogaz üretimine karşın en yüksek metan (CH4) verimi, % 46 ile kuru madde oranı % 4 olan, % 100 at gübresinin kullanıldığı ve aşılama oranı % 10 olan R2 örneğinden elde edilmiştir. Mezofilik şartlarda biyogaz üretimi için pH aralığının 6.8 - 7.8 arasında olması gerekmektedir. Bu nedenle reaktörün pH değeri kontrol edilmiş ve pH oranında ciddi bir düşüş gözlenmemiştir. Tüm reaktörlerin pH değeri yukarıda belirtilen ideal aralıkta tutulmuştur, 34 gün boyunca reaktörlere müdaheleyi gerektirecek her hangi bir duruma rastlanmamıştır.Keywords
Alternatif Enerji, Anaerobik Çürütme, Hayvan Gübreleri, Biyogaz

Abstract

In this study, experiments were carried out in order to determine the amount of biogas to be obtained by using cow, horse and camel manure in different mixing ratios in biogas production and optimum mixing rates in terms of biogas production. Laboratory-scale anaerobic fermentation experiments were carried out in laboratory in 500 mL glass bottles by batch fermentation method. The experiments were carried out under mesophilic temperature conditions (35 °C) for 34 days. In the experiments, 4% dry matter ratio, 10% inoculation rate and 3 different fertilizers and 10 different composition mixtures were formed. As a result of the data obtained from the experiments, it was determined that the highest biogas production was obtained with R7 mL with dry matter ratio of 4%, cow and horse manure ratio (50/50) and grafting rate of 10% with 192 mL / day. It was observed that the methane (CH4) content of the biogas obtained from the experiments varied between 2% and 46%. Despite the low biogas production, the highest methane (CH4) yield was obtained from R2 sample with 46% dry matter 4%, 100% horse manure and 10% inoculation rate. For biogas production under mesophilic conditions, the pH range should be between 6.8 - 7.8. Therefore, the pH of the reactor was controlled and no significant decrease in the pH ratio was observed. The pH value of all reactors was kept within the ideal range mentioned above, there were no conditions requiring intervention in the reactors for 34 days.Keywords
Alternative Energy, Anaerobic Digestion, Animal Manures, Biogas

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri