EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PAMUKLU KUMAŞLARIN GÜÇ TUTUŞURLUK ÖZELLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(AN INVESTIGATION ON ENHANCEMENT FLAME RETARDANCY PROPERTIES OF COTTON FABRICS )

Author : Asım DAVULCU  M. İbrahim BAHTİYARİ, İpek GÜLEYÜPOĞLU  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 12
Page :
Cite : Asım DAVULCU M. İbrahim BAHTİYARİ, İpek GÜLEYÜPOĞLU, (2019). PAMUKLU KUMAŞLARIN GÜÇ TUTUŞURLUK ÖZELLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 12, p. . Doi: .
    


Summary

Doğal ve sentetik liflerin birçok alanda kullanımı ile birlikte, yangın tehlikeleri artmakta, can ve mal kaybına neden olmaktadır. Sanayileşmenin artması insanların güvenliği önemli bir konu haline gelmiştir. Yangınlardan dolayı ortaya çıkan can ve mal kaybını en aza indirmek için alınacak tedbirlerden biri de, yanmayan veya yanmayı geciktirici malzemelerin kullanımıdır. Bu çalışmada günlük hayatta sıkça kullandığımız dokuma pamuklu kumaşlar kullanılmıştır. Kumaşlara iki farklı güç tutuşurluk kimyasalları üç farklı konsantrasyonda aplike edilmiştir. Kullanılan güç tutuşurluk kimyasallarından birisi tekstil sektöründe yaygın olarak kullanılan inorganik fosfor içeren ticari tescilli güç tutuşurluk kimyasalıdır. Diğer güç tutuşurluk kimyasalı olarak genellikle tarım sektöründe gübre olarak kullanılan amonyum fosfat kullanılmıştır. İşlem görmüş kumaşların bir kısmına güç tutuşurluk özelliğine sahip binder kimyasalı ile üç farklı konsantrasyonda emdirilmiştir. Son olarak kumaşlar ayrı ayrı kaplama ve fiksatör kimyasalları ile muamele edilmiştir. Kullanılan güç tutuşurluk kimyasalının tipi ve konsantrasyonu, binder konsantrasyonu ile birlikte fiksatör ve kaplama kimyasalı kullanımının pamuklu kumaşların güç tutuşurluk özelliklerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. İşlem gören kumaşların yıkama öncesi ve yıkama sonrası LOI değerleri SPSS programı ile değerlendirilmiştir.Keywords
Pamuk, Güç tutuşurluk, Kaplama, Binder

Abstract

Natural and synthetic fibers are used in more areas. However fire hazards increase with the use of these fibers and cause the loss of life and goods. Owing to the progressive expansion of industrialization, the safety of human turned into an important subject. One of the precautions to minimize the loss of life and property caused by fires is the use of non-flammable or fire retardant materials. In this study cotton woven fabrics, mostly preferred in daily life, were used. Two different flame retardant chemicals were treated to the fabrics with three different concentrations. One of the used flame retardant chemical is commercially available and commonly used in textile industry having inorganic phosphorus. The other flame retardant chemical is ammonium phosphate, which is generally used as fertilizer in the agricultural sector. Some of the treated fabrics were treated at three different concentrations of binder having flame-retardant property. Finally, the fabrics were individually treated with coating and fixating agents. It is aimed to investigate the effect of flame retardant chemical type and concentration, binder concentration, fixator and coating chemical on flame retardant properties of cotton fabrics. The LOI value of treated fabrics before washing and after washing is statistically evaluated by SPSS program.Keywords
Cotton, Flame retardant, Coating, Binder

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri