EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YERLİ TRİCHODERMA LONGİBRACHİATUM’UN DNA DİZİ ANALİZİ VE BİYOTEKNOLOJİK FUNGAL GÜMÜŞ NANOPARTİKÜL (AGNP) ELDESİ
(DNA SEQUENCE ANALYSIS OF NATIVE TRICHODERMA LONGIBRACHIATUM AND PRODUCTION OF BIOTECHNOLOGICAL FUNGAL SILVER NANOPARTICLE (AGNP) )

Author : Tuğba KAHRAMAN  Arzu ÜNAL, İjlal OCAK, Safiye Elif KORCAN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 12
Page :
Cite : Tuğba KAHRAMAN Arzu ÜNAL, İjlal OCAK, Safiye Elif KORCAN, (2019). YERLİ TRİCHODERMA LONGİBRACHİATUM’UN DNA DİZİ ANALİZİ VE BİYOTEKNOLOJİK FUNGAL GÜMÜŞ NANOPARTİKÜL (AGNP) ELDESİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 12, p. . Doi: .
    


Summary

Nanoteknolojik materyaller olarak bilinen nanopartiküller biyoteknolojik ürün olarak değerlendirilmektedir. Biyoteknolojik süreçlerle nanopartikül üretimine yönelik yapılan Ar-Ge çalışmalarında biyolojik yöntemler kimyasal ve fiziksel yöntemlere kıyasla daha ekonomik olup, çalışmalar daha kısa sürede gerçekleşmektedir. Trichoderma sp. fungusu çok çeşitli hücre dışı endüstriyel enzimler ve metabolitler üretir. Bu araştırmada Trichoderma longibrachiatum fungusu kullanılarak biyoteknolojik ürün gümüş nanopartiküllerin (AgNP) biyolojik süreçlerle ilk kez hücre dışı sentezi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma Trichoderma sp.’ye ait makroskobik, mikroskobik ve moleküler karakterizasyon çalışmalarını içermektedir. Fungus spesifik primerleri kullanılarak 18S rDNA ve ITS bölgeleri PCR amplifikasyonu ile moleküler tanımlama yapılmıştır. Gümüş nanopartiküllerin hücre dışı sentezinin optimizasyonunda biyosentez için en uygun sıcaklığın 55 ?, substrat konsantrasyonunun 1:100 ve pH’nın 12 olduğu saptanmıştır. AgNP'lerin antibakteriyel etkisi agar difüzyon metodu ile belirlenmiştir. Deneyler sonunda AgNP'lerin biyosentezinin, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis’e karşı antimikrobiyal aktivite gösterdiği tespit edilmiştir.Keywords
Trichoderma longibrachiatum, DNA dizi analizi, Gümüş nanopartikül, Antimikrobiyal aktivite.

Abstract

Nanopartices, which are known as nanotechnological materials, are also considered as biotechnological products. Biological methods are more economic compare to chemical and physical methods in R&D studies. Production of nanoparticles (AgNPs) by biotechnological processes are faster than other processes. Trichoderma sp. produces a wide variety of extracellular industrial enzymes and metabolites. In the present research we report our optimisation experimental study of the extracellular synthesis of silver nanoparticles using Trichoderma longibrachiatum. Biological silver nanoparticle was synthesized extracellularly by using the fungus. This study contains macroscopic, microscopic and molecular characterization of Trichoderma sp. Molecular identification of 18s rDNA and ITS regions by PCR amplification was provided by using Fungus-specific primers. The most suitable temperature for AgNP biosynthesis was 55 ?, substrate concentration was 1:100 and pH was 12. Antibacterial effect of AgNPs was determined by agar diffusion method. At the end of the experiments, it was determined that the biosynthesis of AgNP showed antimicrobial activity against E. coli, S. aureus, B. subtilis. Antibacterial effect of AgNPs was determined by agar diffusion method. At the end of the experiments, it was determined that the biosynthesis of AgNP showed antimicrobial activity against Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis.Keywords
Trichoderma longibrachiatum, DNA Sequence Analysis, Silver Nanoparticle, Antimicrobial activity

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri