EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KURŞUN KİRLİLİĞİNİN TARIMSAL ÜRETİME ETKİLERİ
(THE EFFECT OF LEAD POLLUTION ON AGRICULTURAL PRODUCTION )

Author : Sultan DERE    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 12
Page :
Cite : Sultan DERE , (2019). KURŞUN KİRLİLİĞİNİN TARIMSAL ÜRETİME ETKİLERİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 12, p. . Doi: .
    


Summary

Günümüzde giderek daha da önemli bir hale gelen çevre sorunlarından biri de tarım topraklarının kirlenmesidir. Sanayi ve zirai aktivitelerden dolayı oluşan bu sorunların başında da ağır metal kirliliği gelmektedir. Tarım topraklarında meydana gelen ağır metal kirliliği sonucunda, kültür bitkileri tarafından biriktirilmekte ve besin zinciri yoluyla insanlara kadar ulaşabilmektedir. Ağır metaller arasında kurşun (Pb) kirliliği önemli bir yer tutmakta olup, yeryüzündeki doğal kaynaklarda birçok formlarda bulunan ve geniş olarak dağılmış bir ağır metaldir. Çevredeki Pb derişimleri antropojenik aktivitelerden dolayı hızlı bir şekilde artmaktadır. Kurşun zararı, kurşunun moleküllere bağlanmasıyla doğrudan, serbest radikallere bağlanmasıyla dolaylı yoldan olmaktadır. Kurşun ağır metalinin alınımından sakınma, biriktirme ve savunma gibi mekanizmalar geliştirerek bitkiler kendilerini kurşun ağır metalinin stresinden koruyabilmektedirler. Kurşun uygulamasının bitki türüne, doza ve süreye bağlı olarak enzim aktivitesini, su balansını, büyüme ve gelişmeyi, mineral madde alınımı ve taşınımını, hormon düzeyini ve membran permabilitesini etkilediği bilinmektedir. Bu derleme, ağır metallerden kurşun kirliliğinin tarımsal üretime etkileri konusunda yapılmış uluslararası çalışmaların değerlendirilmesini yapmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.Keywords
Kurşun(Pb), ağır metal, bitkisel üretim

Abstract

Pollution of agricultural lands is one of the environmental problems that is becoming more and more important nowadays. Heavy metal pollution is at the forefront of these problems due to industrial and agricultural activities. As a consequence of the heavy metal pollution that occurs in the agricultural soil, these pollutants are accumulated by the cultivated plants and reach the human body through the food chain. Lead pollution has an important place among heavy metals. Lead is a heavy metal widely distributed and present in many forms on earth's natural resources. Concentrations of lead in the environment are rapidly increasing due to anthropogenic activities. Lead damage occurs indirectly by binding lead to free radicals or directly by binding to molecules. Plants can protect themselves from the stress of lead heavy metal by developing mechanisms such as avoidance, accumulation and defense from the intake of lead heavy metal. It is known that lead application affects enzyme activity, water balance, growth and development, mineral matter uptake and transport, hormone level and membrane permability depending on plant type, dose and duration. When all these conditions are taken into consideration, avoiding heavy metal lead stress has become an important field of work that can increase productivity in plant production and affect human health as well as to attain quality standards.Keywords
Lead(Pb), heavy metal, plant production

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri