EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PESTİSİTLER VE ARILAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
(PESTICIDES AND THE INVESTIGATION OF THEIR EFFECTS ON BEES )

Author : Aysel KEKİLLİOĞLU  Zekerya BIÇAK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page :
Cite : Aysel KEKİLLİOĞLU Zekerya BIÇAK, (2020). PESTİSİTLER VE ARILAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 13, p. . Doi: 10.38063/ejons.176.
    


Summary

Gıda maddelerinin ilk üretimden son tüketimine kadar geçen gıdalara zarar veren mikroorganizma ve zararlıları uzaklaştırmak veya yok etmek, bunlara ilave olarak bitkilerin büyümesini düzenlemek amacıyla pestisitler kullanılmaktadır. Tarımda bu maddeler, zararlılara karşı mücadelede öncelikli ve yaygın olarak, yüzyıllardan beri doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmaktadır. Bu maddelerin kullanılmasıyla belirgin oranda, ürün miktarında ve kalitesinde artışlar gözlenmektedir. Ancak bu tarım ilaçları suda, toprakta, meyva ve sebzeler üzerinde uzun süre bozulmadan kalarak çevre kirliliğine neden olmakta ve dolayısıyla besin zinciri yoluyla insana kadar ulaşabilen çeşitli zararlar oluşturmaktadır. Bal arıları (Apis mellifera L.) insanlar için bal, polen, propolis, arı sütü gibi değerli ürünleri üretmenin yanı sıra, doğada tozlaşma görevini de yapmaktadır. Son yıllarda bal arısı başta olmak üzere tozlayıcıların azalması, dünyada büyük kaygılara neden olmaktadır. Kültür bitkilerinin nektar ve polenlerindeki pestisit kalıntıları, aynı zamanda bal arılarının azalmasında da önemli rol oynamaktadır. Sonuç olarak bu çalışma kapsamında; pestisitler tanım, kullanım, tarihsel süreç, sınıflandırma, mevzuat bakımından arılara etkileri bağlamında ekonomik ve ekolojik olarak incelenip değerlendirilmektedir.Keywords
Pestisitler, Arılar, Ekonomi, Ekoloji, Tarım

Abstract

Pesticides are used to remove or eliminate microorganisms and pests that damage food from the first production to the last consumption of foodstuffs, as well as to regulate the growth of plants. In agriculture, these substances have been used directly or indirectly for centuries as a priority and widely used in pest control. Significant increases in product quantity and quality are observed with the use of these substances. However, these pesticides remain intact in water, soil, fruits and vegetables for a long time and cause environmental pollution and thus cause various damages that can reach human beings through the food chain. Honey bees (Apis mellifera L.) produce valuable products such as honey, pollen, propolis, royal jelly for humans, as well as pollination in nature. In recent years, the decrease of pollinators, especially honey bee, causes great worries in the world. Pesticide residues in nectar and pollen of cultivated plants also play an important role in the reduction of honey bees. As a result of this study; pesticides are examined and evaluated economically and ecologically in the context of their definition, usage, historical process, classification and their effects on bees.Keywords
Pesticides, Bees, Economy, Ecology, Agriculture

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri