EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SAVUCAK DAĞI KIŞLAK ALANLARINDA SÜNEYE (EURYGASTER INTEGRICEPS PUT.) KONUKÇULUK EDEN YABANCI OTLAR
(HOST WEEDS FOR SUNN PEST (EURYGASTER INTEGRICEPS PUT.) IN OVERWINTERING AREAS ON SAVUCAK MOUNTAIN )

Author : Fırat PALA  Halil DİLMEN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page :
Cite : Fırat PALA Halil DİLMEN, (2020). SAVUCAK DAĞI KIŞLAK ALANLARINDA SÜNEYE (EURYGASTER INTEGRICEPS PUT.) KONUKÇULUK EDEN YABANCI OTLAR. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 13, p. . Doi: 10.38063/ejons.180.
    


Summary

Güneydoğu Anadolu Toros Dağları üzerinde yer alan ve Diyarbakır ili Çüngüş ilçesinde bulunan az da olsa ormanlık alanlardan söz edebileceğimiz Savucak Dağı bozkır-çıplak dağ görünümüne sahip olup çölleşme tehlikesi olan alanlardan biridir. Bu dağda özellikle 1300-1400 m'lerden itibaren, birçok bitki yerini, genellikle 70 cm’ye varan boylanabilen, çok yıllık ve çalı formda yastık oluşturan geven (Astragalus gummifer Lab.) ve kirpi otu [Acantholimon acerosum (Willd.) Boiss.] gibi dikenli bitkilerden oluşmuş birliklere bırakmıştır. Bu dağda 1300-1800 m’lerde hakim bitki topluluklarını bu türler oluşturur. Bunlar arasında, altında ve 2-4 cm toprak derinliğinde Diyarbakır hububat alanlarının ana zararlısı olan süneye (Eurygaster integriceps Puton) rastlanmaktadır. Süne bir yıllık bir böcek olup erginlerin aktif ve pasif olmak üzere iki hayat evresi bulunur. Aktif dönem yaklaşık 3 aydır ve hububat alanlarında geçer. Pasif dönem ise 9 ay sürer ve genellikle 1300-1700 m yükseklikteki kesimlerde örtü oluşturan hakim yabancı otların altında geçer. Bu çalışmayla süneye kışlak oluşturan Savucak Dağı’nın ağaçlık ve çıplak alanlarındaki A. gummifer ve A. acerosum otlarının rastlama sıklığı (%) ve yoğunluğunun (adet m-2) belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Ekim 2015 ve Mart 2016’da Diyarbakır ilinin Çüngüş ilçesinde bulunan Savucak Dağı’na sürveyler yapılmıştır. Yapılan sürveyler sonucu Savucak Dağı’nda ağaçsız kışlak alanlarında A. gummifer ve A. acerosum otunun rastlama sıklığı ve yoğunluğu (%29 - 0,59 adet m-2 ve %13 - 0,38 adet m-2) ağaçlık kışlaklardan (%7 - 0,23 adet m-2 ve %2 -0,07 adet m-2) yüksek saptanmıştır. Kışlaktaki ağaçlık bölgelerde her iki yabancı otun dağılımında görülen bu azalmanın nedeni bu yabancı otların nispeten daha yüksek yapılı olan ağaçlarla ışık, su ve besin için yeterince rekabet edememesidir. Bu çalışmada, Savucak Dağı kışlak alanlarında yapılacak ağaçlandırma ile hem süneye konukçuluk eden A. gummifer ve A. acerosum otları baskı altına alınarak bu bitkilerde kışlayan süne popülasyonunun düşürülebileceği hem de çölleşme riski altında olduğu bilinen bu bölgenin koruma altına alınabileceği sonucuna varılmıştır.Keywords
Süne (Eurygaster integriceps), geven otu (Astragalus gummifer), Kirpi otu...

Abstract

On Savucak Mountain, particularly from 1300-1400 m, many plants have left their sites to gum tragacanth (Astragalus gummifer Lab.) and prickly thrift [Acantholimon acerosum (Willd.) Boiss.], which forms are generally 70 cm thick, perennial and bushy. Under these weeds and 2-4 cm depth of the soil are found sunn pest (Eurygaster integriceps Put.), which is the main pest of the Diyarbakir wheat fields. Sunn pest is a bug with a life cycle of one year, and adults have two life stages, active and passive. The active period lasts for about 3 months and in cereal fields. The passive period lasts for 9 months and passes under the dominant weeds forming cover in the sections of 1300-1700 m height. The study was aimed to determine the frequency (%) and density (plant number m-2) of A. gummifer and A. acerosum weeds in the forested and bare areas of Savucak Mountain. For this purpose, in October 2015 and March 2016, surveys were carried out on Mount Savucak, located in the district of Cungus, Diyarbakir province. The frequency and density of the occurrence of A. gummifer and A. acerosum in the forestless wintering areas of Savucak Mountain (% 29 – 0.59 m-2 and 13% - 0.38 m-2) were found higher than forested wintering areas (7 – 0.23 m-2 and 2 – 0.07 m-2). The reason for this reduction seen in the distribution of both alien species in the forested areas in winter may be that the weeds can not compete adequately for light, water, and nutrients with relatively high-structured trees. A. gummifer and A. acerosum weeds, both of which are host to sunn pest, were suppressed by afforestation in the Savucak Mountain wintering areas and this region which is known to be under risk of desertification could be protected and can be protected.Keywords
Sunn pest (Eurygaster integriceps), gum tragacanth (Astragalus gummifer), arickly thrift ...

Advanced Search


Announcements

    Eylül Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    15 Eylülde'de yayınlanacak Sayımız için  20 AğustosTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri