EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇUKUROVA KOŞULLARINDA MISIR (Zea mays L.) VE SOYA (Glycie max L.)’NIN BİRİNCİ ÜRÜN OLARAK BİRLİKTE YETİŞTİRİLMESİNİN VERİM VE BAZI TARIMSAL KARAKTERLERE ETKİSİ
(THE EFFECT OF CULTIVATION OF CORN (Zea mays L.) AND SOYBEAN (Glycie max L.) ON THE YIELD AND SOME AGRICULTURAL CHARACTERS IN CUKUROVA CONDITIONS )

Author : Mustafa OKANT  Turan SAĞLAMTİMUR  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page :
Cite : Mustafa OKANT Turan SAĞLAMTİMUR, (2020). ÇUKUROVA KOŞULLARINDA MISIR (Zea mays L.) VE SOYA (Glycie max L.)’NIN BİRİNCİ ÜRÜN OLARAK BİRLİKTE YETİŞTİRİLMESİNİN VERİM VE BAZI TARIMSAL KARAKTERLERE ETKİSİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 13, p. . Doi: 10.38063/ejons.183.
    


Summary

Çukurova’da, tane amacıyla birinci ve ikinci ürün olarak birlikte yetiştirilen mısır ve soyanın farklı sıklıkta en uygun ekim sisteminin bazı tarımsal karakterler ile kalite özelliğine etkisini incelemek amacıyla yürütülen bu çalışmada, incelenen özellikler birlikte üretim (karışım ekim) sistemlerinden önemli ölçüde etkilenmiştir. Her iki üründe bitki sıklığı artışına bağlı olarak soya veriminin azaldığı, mısır veriminin ise arttığı, alan kullanım etkinliğinin bir ölçüsü olan LER’in karışım ekimlerde kaynakları daha etkin kullanılmasından kaynaklanabilir.Keywords
Mısır, Soya, verim

Abstract

Maize and soybean were grown together in different planting densities as main and double crop and effects of intercropping on yield and related characters were evaluated. Investigoted cnarecters were significantly affected by intercrop. Soybean yield was steady decreased as plant densities increased. İn contraly maize yield was increased depending on the increase of plant densities. Intercrop has increased the land equivalent ratios (LER).Keywords
Corn, Soybean, Yield

Advanced Search


Announcements

    Aralık Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    Aralık ayında yayınlanacak Sayımız için  25 Kasım Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri