EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TOKAT/NİKSAR KOŞULLARINDA BAZI YAYGIN FİĞ (Vicia sativa L.) ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARININ OT VE TOHUM VERİMİ İLE VERİM ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
(THE EFFECTS OF DIFFERENT SOWING TIMES ON THE HERBAGE AND SEED YIELD AND YIELD PROPERTIES OF VARIOUS COMMON VETCH (Vicia sativa L.) TYPES IN TOKAT / NIKSAR CONDITIONS )

Author : Özge UÇAR  Hikmet SOYA  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page :
Cite : Özge UÇAR Hikmet SOYA, (2020). TOKAT/NİKSAR KOŞULLARINDA BAZI YAYGIN FİĞ (Vicia sativa L.) ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARININ OT VE TOHUM VERİMİ İLE VERİM ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 13, p. . Doi: 10.38063/ejons.185.
    


Summary

Bu çalışma Tokat/Niksar ekolojik koşullarında yaygın fiğ için en uygun ekim zamanı ve çeşidi belirlemek amacıyla 2013 yılında bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Ekim zamanları (10 Şubat, 25 Şubat ve 12 Mart) ana parselleri, çeşitler (Soner, Kubilay-82, Alper ve Cumhuriyet-99) ise alt parselleri oluşturmuştur. Çalışmada bitki boyu, yan dal sayısı, yeşil ot verimi, kuru ot verimi, bitkide bakla sayısı, baklada tane sayısı, tane verimi, ham protein oranı, protein verimi ve kuru madde verimi özellikleri incelenmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, bitki boyu, yan dal sayısı, yeşil ot verimi, kuru ot verimi, bitkide bakla sayısı, baklada tane sayısı, tane verimi, ham protein oranı, protein verimi ve kuru madde verimi değerleri sırasıyla 49.4-53.3 cm, 3.16-3.60 adet/bitki, 907-1228 kg/da, 320-432 kg/da, 6.76-8.96 adet/bitki, 3.22-4.99 adet/bakla, 49-217 kg/da, % 13.5-19.1 ve 113-198 kg/da arasında değişim göstermiştir. Sonuç olarak, Niksar/Tokat koşullarında yaygın fiğin Alper çeşidi, Şubay ayı sonu-Mart ayı başında ekilmelidir.Keywords
Ekim zamanı, çeşit, verim, yaygın fiğ, Vicia sativa L.

Abstract

This study was conducted to determine the effects of different sowing dates and varieties on yield and yield components of common vetch in Tokat/Niksar ecological conditions during 2013 growing season. Trials were laid out in split plot design with three replications. In the study, three different sowing dates (10 Şubat, 25 Şubat ve 12 Mart) as main plots, and varieties (Soner, Kubilay-82, Alper ve Cumhuriyet-99) plots were applied as split plots. In the study, plant height, number of seconder branches, green herbage yield, dry herbage yield, number of pods per plant, number of seeds per pod, grain yield, crude protein ratio, protein yield and dry matter ratio were evaluated. According to the results of the study, plant height, number of seconder branches, green herbage yield, dry herbage yield, number of pods per plant, number of seeds per pod, grain yield, crude protein ratio, protein yield and dry matter varied between 49.4-53.3 cm, 3.16-3.60 pcs/plant, 907- 1228 kg/da, 320-432 kg/da, 6.76-8.96 pcs/plant, 3.22-4.99 pcs/pod, 49-217 kg/da, % 13.5-19.1 and 113-198 kg/da. As a result, In Niksar/Tokat conditions, Alper common vetch variety should be sown between late days of February and early days of March.Keywords
Sowing time, variety, yield, common vetch, Vicia sativa L.

Advanced Search


Announcements

    Haziran Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    Haziran ayında yayınlanacak Sayımız için  20 Mayıs Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri