EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HARRAN OVASI SULU KOŞULARINDA İKİNCİ ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN MISIRDA VERİM VE TARIMSAL KARAKTERLERİN BELİRLENMESİ
(DETERMINATION OF YIELD AND AGRICULTURAL CHARACTERS AND THE RELATIONSHIPS AMONG THE CHARACTERS ON MAIZE CULTIVARS GROWN AS SECOND CROP UNDER IRRIGATED CONTIONS OF HARRAN PLAIN )

Author : Gülşah BENGİSU  Harun BAYTEKİN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page :
Cite : Gülşah BENGİSU Harun BAYTEKİN, (2020). HARRAN OVASI SULU KOŞULARINDA İKİNCİ ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN MISIRDA VERİM VE TARIMSAL KARAKTERLERİN BELİRLENMESİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 13, p. . Doi: 10.38063/ejons.187.
    


Summary

Bu çalışa, Harran Ovası sulu koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilen mısır çeşitlerinde verim ve bazı tarımsal karakterler ile karakterler arasındaki ilişkileri tespit edilmesi amacıyla, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi araştırma alanında ikinci ürün yetiştirme sezonunda yürütülmüştür. Araştırma, tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Denemede, 19 adet mısır çeşidi kullanılmıştır. Çalışmada, 743.33-1276-67 kg/da arasında tane verimleri elde edilmiştir. P3377, Elianthea, PX 74, X 751 ve Mangler çeşitleri yüksek verim vermiştir. Tane verimi ile % 50 çiçeklenme gün sayısı, bitki boyu, koçan ağırlığı, koçan ağırlığı ve koçan başına tane verimi arasında olumlu ilişkiler tespit edilmiştir.Keywords
Harran Ovası, mısır, ikinci ürün

Abstract

This study was conducted to determie the yield and some agricultural characters and relationships among characters on maize cultivars grown as double crop under irrigated conditions of Harran plain at the experimental area of Agriculture Faculty of Harran University in double crop season. It was designed as randomized blocks with three eplications. In experiment, it was tested 19 maize cultivars. In this study, grain yields were between 743.33-1276.67 kg da-1. The cultivars o P 3377, Elianthea, PX 74, X 751 and Manger gave high yield. It was obtained the positive and important relationships grain yield and 50 % flowering days, plant height, ear weight, grain yield pere ear.Keywords
Harran plain, maize, second crops

Advanced Search


Announcements

    Eylül Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    15 Eylülde'de yayınlanacak Sayımız için  20 AğustosTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri