EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EVSEL ORGANİK ATIKLAR VE ALTERNATİF YÖNETİMLERİ
(DOMESTIC ORGANIC WASTES AND ALTERNATIVE MANAGEMENTS )

Author : Aysel KEKİLLİOĞLU  Fatma Soysaldı  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 14
Page : 142-157
Cite : Aysel KEKİLLİOĞLU Fatma Soysaldı, (2020). EVSEL ORGANİK ATIKLAR VE ALTERNATİF YÖNETİMLERİ . EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 14, p. 142-157. Doi: 10.38063/ejons.200.
    


Summary

ÖZET Günümüzde sürekli nüfus artışı, tüketimin artması ve endüstrileşmenin hız kazanması çevresel birtakım sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlardan bir tanesi de atıkların düzgün yönetilmemesidir. Atıkların doğru bir şekilde bertaraf edilmemesi çevreye zarar verebilmektedir. Atık yönetiminin sadece kurumsal olarak değil bireysel olarak da doğru uygulanması gerekmektedir. Evsel atıkların yaklaşık % 60’ını organik atıklar oluşturmaktadır. Bu çalışmada bireysel olarak evsel organik atıkların değerlendirilmesine alternatif bir yöntem olarak vermikompost (solucan gübresi) üretim süreç ve teknikleri incelenmektedir. Vermikompost üretimi, toprak solucanlarının kullanılarak organik atık yönetimi için etkili ve hızlı bir yöntem olup, aynı zamanda besin maddeleri gibi değerli kaynakları geri dönüştürebilmektedir. Burada mevcut verilerimiz doğrultusunda sonuç olarak; bitki gelişimini destekleyen, tamamen geri dönüşüm ürünü, çevre dostu organik gübre elde edilebilmektedir Bu bağlamda; çalışma içeriğinde, özellikle bireysel-evsel uygulama süreci olarak, organik atık yönetiminde etkili bir yöntem olan vermikompost üretim teknikleri, önemi, sağladığı avantajlar değerlendirilmektedir. Ayrıca, evsel atıkların kaynağında azaltılmasına katkı vurgusu ile birlikte, uygulanabilir alternatif atık yönetim sisteminin öğesi olarak, vermikompostun; ekonomi ve çevre üzerindeki olumlu etkileri de analiz edilerek, öncelikle yaygınlaştırılmasının gerekliliği önerilmektedir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Vermikompost, Evsel Atık, Yönetim, Çevre, Ekonomi

Abstract

ABSTRACT DOMESTIC ORGANIC WASTES AND ALTERNATIVE MANAGEMENTS Nowadays, continous population growth, consumption and industrilization accelerating, bring some environmental problems. One of these problems is the improper management of waste. Improper disposal of wastes can cause to damage to environment. Waste management need to be implemented correctly, not only institutionally but also individually. Domestic wastes are organic wastes at the rate of nearly % 60 of all the wastes. In this study, vermicompost (worm casts) production processes and techniques are examined as an alternative method for the evaluation of domestic organic wastes individually. Vermicompost production is an effective and rapid method for the management of organic waste using soil worms and can also recycle valuable resources such as nutrients. Here, as a result of our existing data; fully recycling product that supports plant development, organic fertilizer can be obtained which is friendly for environment. In this study, vermicompost production techniques, which are an effective method in organic waste management, its importance and advantages are evaluated. In addition, vermicompost as a component of the applicable alternative waste management system, with the emphasis on contributing to the reduction of domestic waste at source; The positive impacts on the economy and the environment are analyzed and firstly, it is suggested that it should be disseminated.Keywords
Keywords: Vermicompost, Domestic Waste, Management, Environment, Economy

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri