EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FARKLI DENTAL DOKULARA UYGULANAN LAMINATE VENEER RESTORATIF MATERYALLERININ MAKASLAMA BAĞLANTI DAYANIMI
(SHEAR BOND STRENGTH OF LAMINATE VENEER RESTORATIVE MATERIALS APPLIED ON DIFFERENT DENTAL TISSUES )

Author : Ayşegül Göze Saygın  Merve YÜKSEL  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 14
Page : 178-190
Cite : Ayşegül Göze Saygın Merve YÜKSEL, (2020). FARKLI DENTAL DOKULARA UYGULANAN LAMINATE VENEER RESTORATIF MATERYALLERININ MAKASLAMA BAĞLANTI DAYANIMI. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 14, p. 178-190. Doi: 10.38063/ejons.214.
    


Summary

Amaç: Bu çalışmada farklı restorative materyallerin farklı preparasyon derinliklerinde minimal preoarasyon gerektiren laminate veneer restorasyonların makaslama bağlantı dayanımlarının (SBS) incelenmesi amaçlanmıştır. Materyal metod: 128 adet üst kesici diş yapışma yüzeyine göre iki ana gruba ayrıldı (Grup P ve NP). Gruplar yüzey işlemlerine göre Kontrol(C), 1.5 watt Er-YAG lazer(L), Hidroflorik acid (HF), Tribokimyasal kaplama (TC) (n=8) 4 subgruba ayrıldı. Dişler koşullandırma işleminden sonra, porselen (VITA Porcelain) and kompozit (Herculite XRV Ultra) disk örnekler (5 mm çap, 2mm yükseklik) ışınla sertleşen siman (Rely X TM Veneer). ile diş yüzeyine yapıştırıldı. SBS testi yapay yaşlandırma işleminden sonra 1 mm/dk kafa hızında universal test cihazında gerçekleştirildi. Kırılma tipleri stereomikroskop altında değerlendirildi. Sonuç: En yüksek makaslama dayanım değeri Grup E-TC grubunda görüldü. Grup ED-C and E-C grubunda diğer gruplarla karşılaştırıldığı zaman en düşük değerler elde edildi ve bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulundu(p<0.05). Farklı materyallerin SBS değerleri istatistiksel olarak anlamlıydı. Tribokimyasal kaplanan kompozit örnekler porselene göre daha yüksek değerler gösterdi. Yüzey işlemlerine göre materyaller arasındaki bu farklılık istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Adheziv kopma diğer kopma türlerine göre daha yaygın görüldü. Çıkarım: Dental dokuların özelliklerine bağlı olarak materyallerin SBS değerleri değişmektedir. Mine dokusuna adhezyon daha etkilidir ve restoratif materyallerin bağlatısı yüzey koşullandırma ile güçlendirilebilir. Klinik Çıkarım: Laminate veneer restorasyonların uygulanmasında eğer mümkünse mine dokusunun korunmalı ve eğer preparasyon gerekli ise yeterli mine dokusunun bırakılması gerekmektedir. Uzun dönem kullanım ve iyi bir bağlantı için tribokimyasal kaplama ile alternative yüzey şartlandırmalar önerilebilir.Keywords
laminate veneer restorasyonlar, feldspatik porcelain, dental kompozit ,

Abstract

ABSTRACT Aim: This study aimed to investigate of shear bond strength of laminate veneer restorations required minimal preparation in different preparation depths and with different restorative materials. Material-Method: 128 extracted maxillary central incisor teeth were randomly divided two main groups (Group P and NP) according to bonding surface [enamel (E) and enamel-dentine(ED)]. The main groups were performed surface treatments ; Control(C), 1.5 watt Er-YAG laser(L), Hydrofluoric acid (HF), Tribochemical coating (TC) (n=8). After conditioning the teeth, porcelain (VITA Porcelain) and composite (Herculite XRV Ultra) disc (5 mm diameter, 2mm height) samples cemented by light cure resin cement (Rely X TM Veneer). Shear bond strength test was performed in a universal test device at 1 mm/min after artificial aging. Failure mode was evaluated by stereomicroscopic examination. Results: Group E-TC showed the highest bond strength value. Group ED-C and E-C was showed the lowest value when compared the others, and this difference was statistically significant between intragroups(p<0.05). The different material’s SBS value was statistically significant (p <0.05). Tribochemically coated composite samples was showed higher value than porcelain. This difference between material according to surface treatments was statistically significant (p <0.05). Adhesion failure mode was seen to be more common the others. Conclusion: Depending on the properties of the dental tissues, it was seen that the SBS values of the materials was changed. Adhesion to enamel tissue was higher values and it was concluded that the bonding of the materials can be strengthened by surface conditioning. Clinical Relevance: For the application of laminate veneer restorations, if possible, enamel tissue should be preserved and sufficient enamel tissue should be left in case of need for cutting. For long term use and good bonding, tribochemical coating and alternative surface treatments can be recommended.Keywords
laminate veneer restorations, feldsphatic porcelain, dental composite, shear bond strength

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri