EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MAMA VE SÜT İLE BESLEMENİN SİYAH ALACA BUZAĞILARIN GELİŞİM PERFORMANSI İLE BÜYÜTME MALİYETLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
(THE EFFECTS OF FEEDING WITH MILK REPLACER AND WHOLE MILK ON GROWTH PERFORMANCE AND REARING COSTS OF HOLSTEIN FRIESIAN CALVES )

Author : İbrahim TAPKI  Rıdvan DEMİR, Nuran TAPKI  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 14
Page : 199-210
Cite : İbrahim TAPKI Rıdvan DEMİR, Nuran TAPKI, (2020). MAMA VE SÜT İLE BESLEMENİN SİYAH ALACA BUZAĞILARIN GELİŞİM PERFORMANSI İLE BÜYÜTME MALİYETLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 14, p. 199-210. Doi: 10.38063/ejons.225.
    


Summary

Hatay’da özel bir işletmede yetiştirilen 28 baş yeni doğmuş Siyah Alaca ırkı buzağı üzerinde yürütülen bu çalışmada; buzağılar 2 gruba ayrılarak, birinci gruba sadece tam yağlı süt, ikinci gruba ise mama içirilmiştir. Buzağılara içirilen günlük süt ve mama miktarı, haftalık olarak belirlenen canlı ağırlıklarının % 10’u kadar hesaplanmıştır. Üç gün arka arkaya 700 gr kesif yem tüketen buzağılar sütten ve mamadan kesilmiştir. Tam yağlı süt ve mama ile beslenen buzağılarda günlük ortalama kesif yem tüketim miktarı 0.366±0.02 ve 0.384±0.02 kg (P>0.05); sütten ve mamadan kesim ağırlığı 65.15±7.23 ve 62.08±7.94 kg; sütten ve mamadan kesim yaşı 64.77±5.33 ve 68.42±4.97 gün; günlük canlı ağırlık artışı 0.450±0.05 ve 0.392±0.06 kg; içirilen toplam süt ve mama miktarı 299.07±16.48 ve 308.58±25.67 kg; günlük ortalama kaba yem tüketim miktarı 0.198±0.02 ve 0.220±0.02 kg;; toplam tüketilen kaba yem miktarı 12.86±0.87 ve 15.09±1.02 kg; toplam tüketilen kesif yem miktarı 23.70±1.87 ve 26.31±1.35 kg; kaba yem tüketimine başlama yaşı 11.38±0.31 ve 12.83±0.27 gün; kesif yem tüketimine başlama yaşı 10.38±0.40 ve 11.92±0.29 gün ile yemden yararlanma etkinlik oranı 2.32±0.16 ve 2.83±0.21 olarak tespit edilmiştir Ayrıca, buzağıların ishalli geçirdikleri gün sayıları, ishal vakası görülme oranı, büyütme masrafları ile 1 kg canlı ağırlık artışı için yapılan masraflar ise yine aynı sırasıyla; 1.80±0.25, 3.24±0.36 gün; %38.46 ve %60; 998.4±58.4, 954.7±62.7 TL(P<0.05), 33.33±2.91 ve 35.63±3.01 (P>0.05) olarak belirlenmiştir. Araştırma sonuçları, tam yağlı süt ile beslenen buzağılarda, mama ile beslenen buzağılara oranla gelişim performansının daha yüksek, kaba ve kesif yem tüketim miktarının daha düşük ve ishal vakasının ise daha düşük düzeyde görüldüğünü ve çiğ süt fiyatlarının yüksek, mama fiyatlarının düşük olduğu dönemlerde ise buzağı büyütme maliyetlerinin mama ile beslenen buzağılarda ekonomik olarak daha düşük olduğunu, ancak 1 kg canlı ağırlık artışı için yapılan masrafların mama ile beslenen buzağılarda daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur.Keywords
Buzağı maması, Tam yağlı süt, Gelişim performansı, İshal, Büyütme maliyeti

Abstract

This study was carried out on 28 newborn Holstein Friesian calves reared in a private farm in Hatay. In the experiment, calves were divided into two groups, the first group was fed only whole milk and the second group was fed milk replacer. The daily amount of milk and milk replacer fed to calves was calculated as 10% of the weekly live weight. Calves consumed 700 g of concentrate for three consecutive days were weaned from milk/milk replacer. Daily average concentrated feed consumption 0.366±0.02 and 0.384±0.02 kg (P>0.05); weaning weights 65.15±7.23 and 62.08±7.94 kg; weaning ages 64.77±5.33 and 68.42±4.97 days; average daily live weight gain 0.450±0.05 and 0.392±0.06 kg; total amount of consumed milk and milk replacer 299.07±16.48 and 308.58±25.67 kg; daily average hay consumption 0.198±0.02 and 0.220±0.02 kg; total amount of hay feed consumed 12.86±0.87 and 15.09±1.02 kg; total amount of concentrated feed consumed 23.70±1.87 and 26.31±1.35 kg; initially consuming ages of hay 11.38±0.31 and 12.83±0.27 days; initially consuming ages of concentrated feed 10.38±0.40, 11.92±0.29 days and feed efficiency 2.32±0.16 and 2.83±0.21 respectively. In addition, the number of days that calves had diarrhea, the rates of diarrhea cases, rearing costs and costs of per kg body weight gain were as follows; 1.80±0.25, 3.24±0.36 days; 38.46%, 60%; 998.4±58.4 ve 954.7±62.7 Turkish Liras respectively (P<0.05); 33.33±2.91 and 35.63±3.01 (P>0.05) . The results of the study showed that the calves fed with whole milk had higher growth performance, lower consumption of hay and concentrate feed, diarrhea cases were seen at a lower levels and when the raw milk prices were high and the milk replacer prices were low the calf rearing costs were lower in the calves fed with the milk replacers in comparison to calves fed with whole milk, however, it has been revealed that the costs for per kg of body weight gain were higher in calves fed with milk replacer economically.Keywords
Milk replacer, Whole milk, Growth performance, Diarrhea, Rearing cost

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri