EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KHDAK NEDENİ İLE REZEKSİYON YAPILAN HASTALARDA POSTOPERATİF KOMPLİKASYON TAHMİNİNDE SOLUNUM FONKSİYON TESTİNİN YERİ
(RESPİRATORY FUNCTİON TEST İN POSTOPERATİVE COMPLİCATİON PREDİCTİON İN PATİENTS RESECTED DUE TO SMALL CELL LUNG CANCER )

Author : Halil ÇİFTÇİ  Mustafa KÜPELİ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 14
Page : 211-219
Cite : Halil ÇİFTÇİ Mustafa KÜPELİ, (2020). KHDAK NEDENİ İLE REZEKSİYON YAPILAN HASTALARDA POSTOPERATİF KOMPLİKASYON TAHMİNİNDE SOLUNUM FONKSİYON TESTİNİN YERİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 14, p. 211-219. Doi: 10.38063/ejons.227.
    


Summary

Komplikasyon, planlanmamış ve istenmeyen ikincil hastalıktır. Toraks cerrahisi diğer cerrahi branşlara nispeten gelişen postoperatif komplikasyonların fazlalığı ile bilinmektedir.Akciğer kanseri nedeniyle yapılan pulmoner rezeksiyon sonrası komplikasyon gelişme oranı ortalama %30- 40 dır. Bu çalışmada, primer akciğer kanseri nedeniyle rezeksiyon yapılan hastalarda solunum fonksiyon testleri ile postoperatif komplikasyonlar birlikte değerlendirilmiş ve çalışmamızda solunum fonksiyon testinin, postoperatif komplikasyonların tahminindeki yeri araştırılmıştır. Bu retrospektif çalışmaya Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Göğüs Cerrahi kliniğinde Ağustos 2007 tarihinden önce küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeniyle anatomik rezeksiyon yapılmış olan, yaşları 26 ile 77 arasında değişen 87’si erkek, 13’ü kadın ardışık 100 hasta dahil edildi. Komplikasyon görülen olguların FEV1 (Zorlu Ekspiratuar Hacim) (%) düzeyleri, komplikasyon görülmeyen olguların FEV1 (%) düzeylerinden istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olarak bulundu (p<0.01). Komplikasyon varlığına göre olguların FVC (Zorlu Vital Kapasite) (%) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Komplikasyon görülen olguların FEV1/FVC (%) düzeyleri, komplikasyon görülmeyen olguların FEV1/FVC (%) düzeylerinden istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olarak bulundu (p<0.01). Komplikasyon görülen olguların FEF 25- 75 (Zorlu Ekspirasyon Akım Hızı) (%) düzeyleri, komplikasyon görülmeyen olguların FEF 25-75 (%) düzeylerinden istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olarak bulundu (p<0.01). Sonuç olarak akciğer rezeksiyonu planlanan hastaların postoperatif mortalite tahmininde FEV1 (%), FVC (%), Tiffeneau oranı (FEV1/FVC %), FEF 25–75 (%) altın standart olmamakla birlikte çok değerli parametreler olduğu kanısındayız.Keywords
Akciğer kanseri, solunum fonksiyon testi, komplikasyon

Abstract

Complication is unplanned and undesirable secondary disease. Thoracic surgery is known for the excess of postoperative complications relatively to other surgical branches.The average rate of complications after pulmonary resection due to lung cancer is 30-40%. In this study, pulmonary function tests and postoperative complications were evaluated together in patients undergoing resection due to primary lung cancer, and the relationship between pulmonary function test and the occurrence of postoperative complications was evaluated. In this retrospective study, 87 male, 13 female, between the ages of 26 and 77, who underwent anatomical resection due to non-small cell lung cancer before August 2007 in Sureyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital 3. Chest Surgery Clinic, 100 patients were included. FEV1(Forced Expiratory Volume) (%) levels of uncomplicated cases were found to be statistically significantly higher than FEV1 (%) of cases with complications (p <0.01). There is a statistically significant difference between the FVC (Forced vital capacity) (%) levels of the cases according to the presence of complications (p <0.05). FEV1 / FVC (%) levels of uncomplicated cases were found to be statistically significantly higher than FEV1 / FVC (%) levels of cases with complications (p <0.01).FEF 25-75 (Forced Expiratory Flow) (%) levels of uncomplicated cases were found to be statistically significantly higher than FEF 25-75 (%) of cases with complications (p <0.01). In conclusion, we believe that in the patients who are planned to have lung resection although FEV1 (%), FVC (%), Tiffeneau ratio (FEV1 / FVC%), FEF 25-75 (%) are not gold standards, these parameters are valuable in the postoperative mortality estimation.Keywords
Lung cancer, pulmonary function test, complication

Advanced Search


Announcements

    Eylül Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    15 Eylülde'de yayınlanacak Sayımız için  20 AğustosTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri