EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kulak burun boğaz doktorlarının fitoterapiye bakış açılarının değerlendirilmesi
(Evaluation of the otolaryngologists' perspectives on phytotherapy )

Author : Elif Elibol    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 14
Page : 279-283
Cite : Elif Elibol , (2020). Kulak burun boğaz doktorlarının fitoterapiye bakış açılarının değerlendirilmesi. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 14, p. 279-283. Doi: 10.38063/ejons.233.
    


Summary

Fitoterapi son yıllarda gittikçe daha fazla rağbet gören var olan tedaviye alternatif ya da tamamlayıcı olarak kullanılan bir tedavi biçimidir. Bu araştırmanın amacı kulak burun boğaz dalında uzmanlığını yapmış doktorların, kulak burun boğaz alanında fitoterapiye bakış açılarını değerlendirmektir. Kesitsel tanımlayıcı olan bu çalışma Aralık 2019‘da aktif olarak kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan, kulak burun boğaz alanında uzmanlığını almış, 110 uzman doktorun rızası alınarak, kişilere bire bir on soruluk anket formu sorularak doldurulmuştur. Anket sonuçları yüzdelik cinsinden ve istatistiksel olarak incelenip, sosyodermografik olarak istatistiksel anlamlı bir fark olup olmadığına bakılmıştır. Araştırmaya 8 ilden 110 uzman hekim katılmış olup yaş ortalaması 38.2 izlenmiştir. 48’i erkek (%43), 62’si bayan (%57) olan grubun; %60’ı fitoterapiyi hastalarına önerdiklerini, %40’ı fitoterapiyi hastalarına önermediğini belirtmiştir. Fitoterapiyi öneren hekimlerin, önermeyen hekimlere göre cinsiyet ve yaş açısından istatistiksel olarak anlamlı bir dermografik fark göstermediği izlenmiştir. Çalışmaya katılan ve fitoterapiyi hastalarına öneren hekimlerin, %50’si boğaz hastalıklarında, %24’ü burun ve %26’sı kulak alanında önerdiği, en çok önerilen tedavinin ıhlamur çayı, sambucus nigra ekstreleri, sarı kantaron yağı, adaçayı ve kuşburnu olduğu izlenmiştir. Hekimlerin %18.1’i hastalarından aldıkları anamnez esnasında bitkisel ürün kullanma öyküsünü sorduklarını belirtmişlerdir. Kulak burun boğaz doktorlarının fitoterapiye bakış açısını gösteren bilimsel bir veri elde edilmesi ileri dönemlerde fitoterapinin doğru ve etkin kullanımını teşvik edecektir. Hekimler arasında fitoterapinin kanıta dayalı, bilimsel yönünün daha çok ortaya çıkarılması fitoterapötik ilaçların kullanımını daha da arttıracaktır.Keywords
Fitoterapi, bitkisel tedavi, kulak burun boğaz.

Abstract

Phytotherapy is a form of treatment used as an alternative or complementary to the existing treatment, which has become more and more popular in recent years. The aim of this study is to evaluate the views of phytotherapy in otolaryngologists. This cross-sectional descriptive study was completed in December 2019, by obtaining the consent of 110 specialist otolaryngologists in one-on-one questionnaire. The results were examined in terms of percentage and statistically, and whether there was a statistically significant difference sociodermographically. 110 physicians from 8 provinces participated in the study and the average age was 38.2. Of the group, 48 were male (43%) and 62 were female (57%); 60% stated that they recommend phytotherapy to their patients, 40% stated that they do not recommend. Physicians who recommended phytotherapy did not show a statistically significant dermographic difference in terms of gender and age compared to physicians who did not recommend. 50% of the physicians recommended for throat diseases, 24% in the nose and 26% in the ear area, the most recommended treatment was linden tea, sambucus nigra extracts, St. John's wort oil, sage and rosehip. 18.1% of the physicians stated that they asked the history of using herbal products during the anamnesis they received from their patients. Obtaining a scientific data showing the point of view of otolaryngologists about phytotherapy will encourage the correct and effective use of phytotherapy in the future. Evidence-based, more scientific aspects among physicians will further increase the use of phytotherapeutic drugs.Keywords
Phytotherapy, herbal medicine, otolaryngology.

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri